Strijd tegen criminaliteit bij zelfbouwmotoren


KNMV - 11 augustus, 2015

Veel zelfbouwmotoren blijken gestolen onderdelen te bevatten. Nadat de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit hierover signalen ontvingen, is een uitgebreide oproepactie op poten gezet. Hierbij werkten diverse publieke en private organisaties met elkaar samen.

Voor de keuring van een zelfgebouwde motorfiets ga je met het zelfgebouwde frame, het te monteren motorblok en de versnellingsbak naar de RDW. Daar wordt de identiteit van de hoofdonderdelen gecontroleerd en of deze niet van diefstal afkomstig zijn. Na akkoord wordt er een chassisnummer in het frame geslagen. Na een geslaagde technische keuring wordt een kenteken afgegeven.

Momentopname

De stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit kreeg 10 jaar geleden het eerste signaal dat er iets aan de hand kon zijn met zelfbouwmotoren. André Bouwman:  “De politie kwam er tijdens een controle bij toeval achter dat onderdelen van zo’n zelfbouwmotorfiets gestolen waren en vroeg aan de RDW of de motorfiets met deze onderdelen zo voor de keuring was aangeboden. Uit het archief bleek dat deze tijdens de keuring een ander motorblok en versnellingsbak had. Tja, de keuring is een momentopname. Wat er daarna gebeurt, daar heeft de RDW natuurlijk geen zicht op.”

Ook kwamen er signalen dat er aan motoren na de BPM-vaststelling, met een standaardwaarde van € 10.000,-, nog allerlei luxere en duurdere onderdelen werden toegevoegd. Bij de vaststelling staat er een eenvoudige motor ter waarde van € 10.000,- en na het toevoegen van andere onderdelen loopt de waarde van de motorfiets fors op, soms wel tot € 70.000,-. De Belastingdienst kan echter maar één keer BPM heffen en vist dus achter het net.

Compleet gestolen

Ook bleek tijdens politiecontroles dat sommige zelfbouwmotorfietsen in werkelijkheid compleet gestolen Harleys met een ingelast zelfbouwchassisnummer te zijn. Bouwman: “Het terugvindpercentage van gestolen Harleys ligt al jaren tussen de 3 en 8 %. Voor andere motoren ligt dit rond de 40%. Daardoor ontstond het vermoeden dat een aantal zelfbouwmotoren na de keuring werden opgebouwd met gestolen onderdelen.”

Gealarmeerd door de signalen dook men de RDW-archieven in. Van alle zelfbouwmotoren werd in kaart gebracht welk motorblok en versnellingsbak gemonteerd waren ten tijde van de keuring. Bij ruim 500 zelfbouwmotorfietsen bleken dezelfde hoofdonderdelen (motorblok en versnellingsbak) al eerder gebruikt bij andere zelfbouwmotoren. Het nummer van één motorblok werd zelfs 63 keer in het archief aangetroffen. De RDW deed daarop een kleine steekproef en riep 20 zelfgebouwde motoren op voor controle. Wat bleek? Slechts één was helemaal in orde, conform het kentekenbewijs. Bij 6 motoren waren de nummers dusdanig bewerkt dat de identiteit van de onderdelen niet meer vast te stellen was, dus vervalst. De overige 13 motoren zijn nooit langs geweest. Daarvan zijn alle kentekens meteen ongeldig verklaard.

Geen kans voor criminelen meer

Genoeg reden om een gezamenlijke actie te starten. De RDW heeft 350 motoren opgeroepen voor controle en in samenwerking met de politie onderzocht. Zo’n 140 motoren zijn nooit verschenen, waarvan de kentekens ongeldig zijn verklaard. Van de gecontroleerde motoren waren er 186 voorzien van gestolen of niet te identificeren hoofdonderdelen. Sommige eigenaren dachten een echte Harley te hebben gekocht, maar na onderzoek bleek het een zelfbouwmotorfiets te zijn die was opgebouwd met gestolen onderdelen. De RDW heeft van al deze voertuigen het kenteken ongeldig moeten verklaren. Voor de veelal te goeder trouw eigenaren bijzonder zuur. Want de enige oplossing om weer een geldig kenteken te krijgen is het kopen van nieuwe hoofdonderdelen. Inmiddels is de kentekenregistratie zuiver, volgens de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit maken criminelen nu geen kans meer. Bij het aantreffen van eerder gebruikte onderdelen volgt nu direct een oproep van de RDW voor de keuring van de motorwijziging. Zo worden consumenten beter beschermd en de handel in gestolen onderdelen verder gefrustreerd.

Bron: RDWijzer – nummer 1, 2015.