Oorzaken ongevallen Kooimeerplein in Alkmaar in beeld


KNMV - 24 april, 2015

Het Kooimeerplein is sinds de zomer van 2014 berucht bij motorrijders. Velen gingen onderuit op dit bij Alkmaar gelegen verkeersplein. Rijkswaterstaat heeft nu helder welke oorzaken ten grondslag liggen aan de vele valpartijen. Dat bleek gisteren tijdens een gesprek dat belangenbehartigers KNMV en MAG voerden met Rijkswaterstaat en de politie Kennemerland.

Wat vooraf ging

Het verkeersplein Kooimeer is in 2012 gereconstrueerd om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Na de zomer 2014 hebben echter veel motorongevallen plaatsgevonden. Bij de MAG (Motorrijders Actie Groep) en KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) zijn inmiddels meer dan vijftig ongevallen door motorrijders gemeld, de meeste gelukkig met beperkt letsel. Driekwart van deze ongevallen heeft plaatsgevonden in de zuidoostboog van het verkeersplein (vanaf A9 vanuit Haarlem naar N9 richting Den Helder).

Onderzoek naar oorzaken

Afgelopen najaar en winter heeft Rijkswaterstaat naar oorzaken gezocht en naar mogelijkheden om de ongelukken te beperken. De onderhoudstoestand van het verkeersplein is op orde, stroefheidsmetingen op het hele verkeersplein voldoen ruim aan de norm. In december zijn zekerheidshalve extra waarschuwingsborden “slipgevaar bij nat wegdek” geplaatst, omdat veel ongevallen bij nat wegdek plaatsvonden. Er blijkt geen éénduidige oorzaak van de motorongevallen en evenmin één oplossing. Daarom is recent in overleg met de MAG en KNMV cameraonderzoek naar het rijgedrag uitgevoerd. Bovendien hebben de MAG en KNMV bij motorrijders aanvullende gegevens verzameld over de ongevallen, waardoor een preciezer beeld over de ongevallen en de omstandigheden is verkregen.

Op 23 april zijn specialisten van Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van MAG en KNMV en politie Kennemerland aan de hand van de bevindingen van het onderzoeksbureau gezamenlijk tot een beeld van de belangrijkste achterliggende oorzaken van de motorongevallen gekomen. In de zuidoostboog maakt een opeenstapeling van factoren met name de linker rijstrook voor motorrijders lastig te berijden, terwijl dit in het wegbeeld nauwelijks opvalt. Motorrijders en ook overig verkeer anticiperen daar in het algemeen op met onbewuste of bewuste stuur- en remcorrecties om goed uit te komen in de bocht. Het betreft vooral:

  • Een knik in de linker rijstrook die nauwelijks opvalt;
  • Een verkantingsovergang (kleine helling van wegdek) vlak voor de plek waar motorrijders moeten kantelen om de bocht in te gaan, die een niet-vloeiende beweging kan veroorzaken;
  • Diverse detectielussen en reparatievakken geven – zeker bij nat wegdek – de indruk van glad wegdek, dat motorrijders proberen te mijden;
  • De begrijpelijkheid van sommige bewegwijzering en markering kan de aandacht van het rijgedrag afleiden.

Afzonderlijk zijn dit nauwelijks verzwarende rijomstandigheden voor motorrijders, maar juist de opeenstapeling in de bocht op de linker rijstrook kan indirect wel de kans op een motorongeval vergroten.

Vervolg

Rijkswaterstaat bekijkt de komende weken of en hoe de belangrijkste achterliggende oorzaken van de motorongevallen op korte termijn kunnen worden aangepakt, om daarmee de kans op motorongevallen te verminderen. Vooralsnog is het aan te bevelen dat motorrijders met verhoogde aandacht op het verkeersplein rijden en vanaf de A9 in de middelste rijstrook blijven i.p.v. de linker.

Serieus

KNMV Hoofd Verkeer en Rijopleidingen Arjan Everink is tevreden met de uitkomsten van het gesprek dat gisteren plaatsvond. “Wij hebben onze zorgen uitgesproken met betrekking tot de termijn van handelen van Rijkswaterstaat, om te voorkomen dat er nog meer ongevallen plaatsvinden. We zien nu dat Rijkswaterstaat het serieus oppakt en dat is een goede zaak”, aldus Everink.