Tips voor het motorrijden op dijkwegen


KNMV - 04 september, 2014

Motorrijders zoeken graag de mooiste weggetjes op zoals de dijkwegen. Op mooie, zomerse, dagen kan daardoor drukte ontstaan. Niet alle weggebruikers delen dezelfde ideeën over wat recreatief gebruik inhoudt en daardoor kan onderlinge irritatie ontstaan. Om dat te voorkomen heeft het Motorplatform – een overlegorgaan waaraan de KNMV ook deelneemt – tips opgesteld voor het rijden op dijkwegen.

Deze tips zijn breed gedragen doordat motorclubs en hun vrijwilligers bij de totstandkoming betrokken zijn. De adviezen richten zich niet alleen op de individuele toerrijder al dan niet in clubverband. Ook organisatoren van een motortoer worden aangesproken. Download hier de tips als PDF-bestand.

Tips voor jou als toerrijder:

 • Zorg dat de technische staat van je motor op en top is en voldoe aan de wettelijke normen. Oók die voor het geluid dat je motor voortbrengt.
 • Rij niet in te grote groepen (maximaal vijf motoren), rij altijd met een rustige rijstijl en probeer de (geluids)overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Pas je snelheid tijdig aan je omgeving aan, denk aan aanwonenden, fietsers, wandelaars en kinderen.
 • Besef dat je als deelnemer (on)bewust gekoppeld wordt als motorrijder of als lid van de organiserende club. Probeer een bijdrage te leveren aan het positieve imago van de motorrijder.

Tips bij het toeren in een groep:

 • Blijf altijd jezelf
 • Rij je eigen tempo
 • Bespreek vooraf op welke positie de rijders in de groep rijden, afhankelijk van rijervaring
 • Onderling wordt er niet ingehaald
 • De afstand tot de voorrijden is minimaal drie seconden
 • Zorg dat het toeren niet alleen voor jou veilig is, maar ook voor je omgeving
 • Rij binnen de groep als individu, want jij blijft verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid

Wanneer je deze tips in acht neemt, dan houden we onze dijken en toeristische routes veilig en open voor alle motorrijders. Laten we een voorbeeld zijn voor alle andere recreanten.

Tips voor organisatoren van een motortoer:

 • Stel de datum van je evenement vast, eventueel in overleg met toerclubs uit jouw regio en kijk op de evenementenkalender van de gemeente. Je voorkomt hiermee dat er gelijktijdig meerdere evenementen op de dijk in jouw geplande route worden georganiseerd.
 • Zorg voor een goede verstandhouding met overheidsinstanties, met de bewoners en betrokkenen in de omgeving van de dijk. Informatie vooraf, met inlichtingen over wat er gaat gebeuren, kan bijdragen aan een goed verloop.
 • Ook een uitnodiging aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (bijvoorbeeld de politie) en/of personen om ‘even een kijkje te nemen’ is aan te bevelen (denk aan de plaatselijke pers).
 • Houd de media-informatie kort en bondig; de kans dat het hele bericht dan wordt geplaatst is dan het grootst.
 • Maak om het evenement te delen ook gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter.
 • Meld je evenement ook aan bij motorwebsites en lokale (gemeentelijke) online evenementenkalenders.
 • Plan de route zo dat deze ook eens wordt onderbroken, door de route te verleggen naar een aanliggend dorp of een landelijke omgeving. Dit zorgt voor een leuke afwisselende route én je ontlast hiermee de aanwonenden.
 • Om hinder voor aanwonenden zo klein mogelijk te houden is het raadzaam om in kleine groepen te rijden (maximaal vijf motoren).
 • Adviseer de deelnemers aan de toer om verstandig om te gaan met accelereren en snelheid.

Over het Motorplatform

Het Motorplatform is een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)-, branche- en belangenbehartigingsorganisaties zoals de KNMV samen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders. Kijk voor meer informatie op www.motorplatform.nl.