Prinsjesdag 2014: de opmerkelijke punten voor motorrijders


KNMV - 16 september, 2014

Vandaag heeft het kabinet Rutte-II de plannen voor 2015 gepresenteerd. De KNMV analyseerde de stukken en vond daarin voor motorrijders een aantal opmerkelijke punten.

  • De lang verwachte Autobrief 2 is nog niet gepresenteerd. In deze brief geeft het kabinet aan hoe in de komende jaren de auto- en motorbelastingen worden geregeld. Wel verscheen vandaag een algemene brief met ambities op het gebied van belastingen. Uitgangspunt voor het kabinet is daarbij dat de wirwar van stimuleringsregelingen en fiscale prikkels overzichtelijker wordt gemaakt. Staatssecretaris Wiebes over de motorrijtuigenbelastingen: “De vereenvoudiging moet leiden tot minder complexiteit, minder erosie van belastinginkomsten, minder fraude, minder marktverstoring en lagere uitvoeringslasten.”
  • In het Belastingplan 2015 worden enkele wijzigingen aangekondigd, met name aanscherpingen van de CO2 grenzen binnen de BPM. Ook wordt de accijns op LPG verhoogd.
  • Verder maakte het kabinet bekend verder te werken aan een actieprogramma ter bestrijding van mobiel banditisme. Met de Duitse federale regering en de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen worden nadere afspraken gemaakt over de aanpak van criminele motorbendes. Recent hadden de KNMV en de RAI Vereniging daarover nog een gesprek met de VNG en de Nationale Politie.

De KNMV kijkt vooral uit naar de Autobrief 2. Het nieuwe belastingstelsel zal voor de komende jaren een grote invloed hebben op de keuzes die de motorrijder maakt ten aanzien van duurzaamheid en gebruik. De KNMV blijft de situatie nauwgezet volgen.