Offroad evenement Mill-Landerd gaat niet door


KNMV - 19 september, 2014

Het Offroad evenement in de gemeenten Mill en Sint Hubert en Landerd gaat definitief niet door. Er wordt geen vergunning verleend voor het evenement dat voor 28 september 2014 op de agenda stond.

Burgemeester Walraven, gemeente Mill en Sint Hubert: “Voorwaarde was dat de terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap hun medewerking zouden verlenen. Nu zij besloten hebben om niet mee te doen, wordt de vergunning niet verleend en kan het evenement dus niet doorgaan.”
 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabant Landschap hebben gezien dat er Brabant-breed geen afname is van de klachten over het wildcrossen. In de provinciale stuurgroep Wildcrossen in natuurgebieden is afgesproken om de registratie bij de Milieuklachtencentrale hierin leidend te laten zijn.
 
Het evenement moet een legaal alternatief bieden voor de wildcrosser die zich illegaal in de bossen begeeft. Het aantal klachten over wildcrossen laat echter geen vermindering zien. Dergelijke initiatieven hebben alleen effect hebben als het provinciaal wordt aangepakt. Alle gemeenten in Brabant moeten zich hiervoor sterk maken en hun medewerking verlenen aan handhaving, is het standpunt van de terreinbeheerders. Alleen dan kunnen zij hun medewerking aan dergelijke Offroad evenementen verkopen aan de achterban.
 
Motor voor meerdere evenementen
Eerder zegden de gemeenten Landerd en Mill en Sint Hubert wel hun principemedewerking toe aan het evenement. Burgemeester Walraven: “Via de provinciale stuurgroep zijn we Brabant-breed een traject gestart om het wildcrossen tegen te gaan. Daarbij zijn drie pijlers belangrijk: alternatieven bieden, handhaven en communicatie. Aan alle pijlers wordt invulling gegeven. Natuurlijk is het teleurstellend dat door het evenement van vorig jaar het wildcrossen niet of nauwelijks is afgenomen. We wilden echter nog een keer meewerken zodat ons evenement als ‘motor’ zou kunnen dienen voor meerdere evenementen in de provincie (bij voorkeur 10 tot 12 per jaar, verspreid in de tijd en over de provincie). Maar daarbij is medewerking van de beheerders van de gebieden waar de motoren doorheen rijden natuurlijk wel een must. Zonder medewerking, geen evenement.”
 
Voorbereidingen
De organisatie van het crossevenement was de afgelopen tijd erg druk met alle voorbereidingen. Er was al veel werk verzet. De teleurstelling is dan ook erg groot nu het evenement niet doorgaat. Nico Troost, MON (Motorsport Organisatie Nederland): ”Op 25 juli is de aanvraag ingediend. Deze is grondig voorbereid. De organisatie heeft onderzoek laten doen naar de eventuele aantasting van de flora en fauna op en nabij de route. Uit dit onderzoek bleek dat een dergelijk eendaags evenement mogelijk is. Na het succes van vorig jaar hadden we graag weer een Offroad evenement willen organiseren. Natuurlijk, ook wij streven naar een afname van wildcrossen. Dat is uiteindelijk ons gezamenlijke doel. Wij spreken daar de offroadrijders op aan. Vorige week hebben we samen met de KNMV in berichten nog een dringende oproep aan alle offroadrijders gedaan om zich aan de Offroad Code te houden.”
 
Offroad Code
Om alle inspanningen in dit proces, zeker ook van de organisatie, maar ook van de betrokken gemeenten niet voor niets te laten zijn, hierbij een oproep aan de off roadrijders uit de regio om de Offroad Code te blijven toepassen: ‘Offroad rijden doe je op legale, onverharde wegen die zich daartoe lenen. Rijd niet buiten deze paden en pas je rijstijl aan naar de omstandigheden. Wees hoffelijk voor omwonenden en andere weggebruikers en rijd rustig op de onverharde weg’. Dus een oproep om de natuurgebieden te blijven mijden!
Burgemeester Walraven: “We willen rust in de natuurgebieden maar hebben ook begrip voor de motorhobby van de Offroadrijders. We blijven samenwerken aan een oplossing.”