KNMV regiobijeenkomsten problematiek motorsportaccommodaties


KNMV - 23 september, 2014

Door de wetgever wordt een motorsportaccommodatie als inrichting gezien waar geluid wordt geproduceerd. De club moet dan over een geldige omgevingsvergunning beschikken. Binnen de KNMV is de Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) actief. Hun expertise ligt op het gebied van omgevingsrechtelijke vraagstukken (vergunningen en bestemmingsplanproblematiek).

Van de 15.000 KNMV motorsportlicentiehouders is een groot deel wekelijks actief op een motorsportaccommodatie (circuit c.q. afgesloten terrein) in Nederland. Veel circuits beschikken over een gedateerde omgevingsvergunning (Hinderwet of milieuvergunning) of worden al jarenlang gedoogd door de overheid. Bij legalisering van het huidig gebruik ontstaan er vaak problemen waar de clubs zich niet bewust van zijn. Bij het verdwijnen van de circuits zal de motorsport in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben.

Besturen van KNMV aangesloten clubs / verenigingen worden bij deze van harte uitgenodigd om een van de drie regiobijeenkomsten bij te wonen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.m.: het omgevingsrecht (recente Raad van State uitspraken), convenant geluid in de motocross, ecologie: aspecten zoals Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, de “weerstanden in het veld” (milieugroeperingen, omwonenden / belanghebbenden).

De regiobijeenkomsten vinden plaats op:

1. dinsdag 30 september a.s. bij Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH in Zwolle
2. woensdag 8 oktober a.s. bij Postiljon Hotel Utrecht Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ in Bunnik
3. donderdag 16 oktober a.s. bij Hotel Princeville Breda, Princenhagelaan 5, 4813 DA in Breda

De bijeenkomsten vangen aan om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.30 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. De sprekers komen van Bureau Peutz uit Zoetermeer (ir. F. Schermer), Van Iersel Luchtman Advocaten uit Den Bosch (mr. M. Bos) en Bureau Waardenburg uit Culemborg (drs. H. Waardenburg).?
Aanmelden voor een van de regiobijeenkomsten naar keuze geschiedt door vooraf een e-mail te sturen naar m.pieterse@knmv.nl met opgaaf naar welke bijeenkomst u toe wilt komen, de naam van uw  club/vereniging en het aantal personen.

U kunt vooraf inhoudelijk vragen indienen over de thema’s die ’s avonds aan de orde komen. Deze vragen ontvangen wij dan wel graag een week van te voren per e-mail en deze komen per regiobijeenkomst aan de orde.

De bijeenkomsten worden speciaal de bestuurders van een KNMV club / vereniging georganiseerd. Zie deze bijeenkomsten dan ook als een mogelijkheid om in contact te komen met andere regionale clubbestuurders.

Mocht u nog vooraf vragen over deze regiobijeenkomsten hebben, dan kunt u telefonisch contact op nemen met Mario Pieterse (026-3528532 of m.pieterse@knmv.nl).