Gewone motorrijder mag niet dupe worden van Outlaw Motor Gangs


KNMV - 16 september, 2014

De KNMV heeft onlangs samen met de RAI Vereniging een gesprek gehad met de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Annemarie Jorritsma en Pim Miltenburg van de Nationale Politie. Dit gesprek volgde op de brandbrief van KNMV en RAI dit voorjaar, toen diverse motorevenementen geen vergunning meer dreigden te krijgen of deze zelfs verloren

De grote hoeveelheid media-aandacht voor de risico’s die motorevenementen zouden kunnen opleveren in relatie tot de zogeheten Outlaw Motor Gangs (OMG’s) lag hieraan ten grondslag. Veel gemeenten vreesden voor overlast en een verstoring van de openbare orde en veiligheid en trokken van diverse motorevenementen de vergunning in. KNMV en RAI Vereniging riepen daarom in een brandbrief aan de VNG en de Nationale Politie op om niet alle motorrijders over één kam te scheren.  Beide organisaties repten in die brief van een ‘ongenuanceerd negatief advies’ afkomstig van de korpsleiding van de Nationale Politie en gaven aan dat algemene motorevenementen, verenigingsdagen en open dagen bij dealers niet met activiteiten van criminelen verward dienen te worden.

Goedwillende motorclubs

Het gesprek met Annemarie Jorritsma (VNG) en Pim Miltenburg (Nationale Politie) verliep volgens directeur Patrice Assendelft zeer bevredigend. Assendelft: “Ik ben verheugd om vast te stellen dat alle partijen het met elkaar eens zijn en zeggen dat er niks mis is met de gewone motorclub. Voor de beeldvorming zal men, als het over criminele motorbendes gaat, voortaan van Outlaw Motor Gangs spreken.” Jorritsma en Miltenburg benadrukten dat niet ieder motorevenement onder het vergrootglas moet komen te liggen en dat het niet de bedoeling is dat iedere goedwillende motorclub gedupeerd wordt.

Over dit onderwerp zal een interview in het KNMV-ledenmagazine Grip verschijnen met Jorritsma, Van Miltenburg, Assendelft en Gemma Warmerdam van de RAI Vereniging. Het interview zal ook worden aangeboden aan het magazine van de VNG.