Van de Camp wil versoepeling motorrijbewijs


KNMV - 13 oktober, 2014

Europarlementariër Wim van de Camp vindt dat Nederland te ver is doorgeschoten met de toepassing van de Derde Rijbewijsrichtlijn. Dat liet hij afgelopen weekend weten tijdens de bijeenkomst van Vrienden van het TT Circuit Assen.

“Ik vind dat er een herziening van de regels moet komen. Door de wijze waarop nu met de Derde Rijbewijsrichtlijn wordt omgegaan, wordt het motorrijden ontmoedigd”, zei hij tegen dagvoorzitter Evert ten Napel. De strenge drietrapsregeling is van kracht geworden op advies van de Europese Commissie met als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Sindsdien komen er nauwelijks jonge motorrijders bij. “Wanneer je de regeling versoepelt, krijg je weer meer motorrijders op de weg en daardoor ook op het circuit”, zei van de Camp, die zich zorgen maakt over de vergrijzing onder de actieve motorrijders.

“Het derde rijbewijs is er destijds gekomen in verband met de verkeersveiligheid. Het moest het aantal ongevallen terugdringen. Maar verkeersveiligheid in Nederland mag geen belemmering zijn voor het halen van een motorrijbewijs. Het aantal ongevallen met motoren laat hier al vele jaren een dalende lijn zien. Nederland heeft echter de EU-richtlijn klakkeloos overgenomen en ik vind dat die regel zoals die er nu ligt herzien moet worden.”

De Europarlementariër is verder van mening dat het motorrijden voor beginners aantrekkelijker moet worden gemaakt. “Een starterspakket moet niet meer dan 6000 euro kosten. Dan maak je de drempel weer lager. Ik wil ook graag weten wat er leeft onder jonge motorrijders en ik roep ze op contact met mij te zoeken.”