Motorrijders vrijgesteld van tolplicht Duitsland


KNMV - 31 oktober, 2014

Uit het vandaag gepresenteerde Duitse plan voor tolheffing op de Autobahn blijkt dat motorrijders vooralsnog geen tol hoeven te betalen. Dat melden diverse Duitse media, waaronder het ARD. Ook elektrische auto’s en ziekenauto’s zijn vrijgesteld van de tolplicht die in 2016 wordt ingevoerd. Indien in de toekomst op de B-wegen ook tol gevraagd zal worden, dan zullen ook bestuurders van gehandicaptenvoertuigen geen tol hoeven te betalen.

De KNMV ageerde eerder fel tegen de tolplannen. Arjan Everink, hoofd Verkeer en Opleidingen is dan ook blij met de vrijstelling voor motoren. „Aangezien Duitsland een favoriete toerbestemming is voor motorrijders, is dit goed nieuws. Al blijft het voor de automobilisten zuur.”

Die ontspringen de dans namelijk niet. Het positieve punt is wel dat automobilisten vanaf januari 2016 geen – zoals in de oorspronkelijke plannen – papieren vignet hoeven te kopen. Dit kan namelijk van tevoren elektronisch via het internet of bij tankstations langs de Autobahn alsmede ook bij tankstations vlak over de grens in Nederland en andere buurlanden. De Duitse autoriteiten controleren dan op snelwegen de kentekens van langsrijdende auto’s en vergelijken die met de in de computer opgeslagen gegevens. Wie niet betaald heeft, krijgt een boete van 150 euro. Mensen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen boetes tot 390 euro.

Kosten en baten

Naast een ‘jaartol’, al naargelang het type auto 74 à 130 euro, bestaat er voor Nederlanders de mogelijkheid 10 euro ‘entreegeld’ te betalen voor 10 dagen of 22 euro voor 2 maanden. De tolheffing voor buitenlandse automobilisten moet 700 miljoen euro per jaar opleveren.

Het innen van de tol gaat naar schatting 195 miljoen kosten. Zo worden er 74 nieuwe medewerkers aangenomen om de tol te innen en 400 om te handhaven. Het half miljard dat overblijft, moet worden geïnvesteerd in de infrastructuur, aldus de minister. Critici zeggen dat er waarschijnlijk niets overblijft en het een vestzak-broekzakverhaal wordt.

Automobilisten die in Duitsland wonen, worden via de wegenbelasting gecompenseerd voor de tolheffing. De middenstand in de grensstreek vreest dat buitenlandse klanten wegblijven als er ‘entreegeld’ wordt geheven voor Duitsland. Duitsland gaat controleren of buitenlandse automobilisten de Autobahnen mijden om de tolheffing te ontlopen. Als dat zo is, worden desnoods ook gewone wegen ’tolplichtig’ gemaakt.

Bron: KNMV en ANP.