Loop jij als motorsporter risico op een plotse hartdood?


KNMV - 22 oktober, 2014

Sporten is gezond. Het zorgt voor een goede lichamelijke conditie en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Toch worden we elk jaar weer een aantal keer opgeschrikt door het plotseling overlijden van een sporter. Per jaar komt dit zo’n 150-200 keer voor.

Door dergelijke gebeurtenissen vragen veel sporters zich af: “Kan mij dit ook overkomen?” Op www.sportzorg.nl is een vragenlijst te vinden die sporters bewust maakt van het risico op plotse hartdood tijdens sportieve activiteiten.

De oorzaak van plotse hartdood is sterk afhankelijk van de leeftijd van de sporter:

  • Bij sporters jonger dan 35 jaar is dit meestal het gevolg van een aangeboren hartafwijking;
  • Bij sporters ouder dan 35 jaar betreft het bijna altijd een vernauwing van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien. Hierdoor kan er niet voldoende zuurstof naar de hartspier gevoerd worden en kan een hartinfarct optreden.

Het invullen van de vragenlijst kan de sporter helpen met de vraag of het raadzaam is contact op te nemen met de eigen huisarts of een sportarts in een erkende
sportmedische instelling voor nader onderzoek.