Wijziging regeling ecotax


KNMV - 24 november, 2014

Motorclubs kunnen sinds 2000 een deel van de energiebelasting (ecotax) terugvragen. Per 1 januari 2016 wordt die regeling vervangen door een subsidieregeling die energiebesparing bij motorclubs stimuleert.

Per maatregel, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of ledverlichting, wordt een vast percentage van die investering gesubsidieerd. Via de nieuwe regeling kan ook een energiescan worden vergoed. Clubs krijgen hiermee inzicht in hoeveel energiebesparing er mogelijk is en wat het uiteindelijk oplevert. Vaak verdienen investeringen in duurzaamheid zichzelf op termijn terug en kunnen die zelfs geld opleveren.

De regeling wordt de komende maanden, in samenwerking met de sport, verder uitgewerkt. Uitgangspunt voor NOC*NSF is dat de regeling laagdrempelig en toegankelijk is voor zoveel mogelijk sportverenigingen.