Video-animatie NOC*NSF voor Vertrouwenspunt Sport


KNMV - 26 november, 2014

Sport is geweldig, maar sport heeft ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Om misstanden te melden bestaat er al enkele jaren het Vertrouwenspunt Sport van sportkoepel NOC*NSF. Om dit Vertrouwenspunt extra onder de aandacht te brengen, is er een video-animatie gemaakt.//www.youtube.com/embed/Tp8ySiAmKZ8

Melding doen

Bij het Vertrouwenspunt Sport kunnen sporters vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar men kan er ook terecht voor het melden van grensoverschrijdend gedrag van anderen. In een vertrouwelijk gesprek kunnen sporters met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreken wat hen dwars zit en leren welke stappen gedaan zouden kunnen worden om het aan te pakken. Het Vertrouwenspunt Sport is te bereiken via www.vertrouwenspuntsport.nl, vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of via 0900-2025590 (10 cent p/m).

Vertrouwenscontactpersoon KNMV

De KNMV heeft een vertrouwenscontactpersoon die goed bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar is bij incidenten en die kan meewerken aan het opzetten van beleid.

Binnen de KNMV is Géra Nieuwenhuis de vertrouwenscontactpersoon. Zij is het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Géra is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 026 – 352 8527 of per e-mail: g.nieuwenhuis@knmv.nl. Ook buiten kantooruren is de vertrouwenscontactpersoon van de KNMV voor dringende zaken bereikbaar op 06-12961669. Buiten kantooruren kan altijd contact opgenomen worden met de NOC*NSF Hulplijn: 0900 – 202 5590 (zie ook hierboven).