Vertrouwenspunt voor (motor)sportmensen


KNMV - 27 mei, 2014

Vorige week werd door NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport gelanceerd, waar sporters en hun begeleiders terecht kunnen met vragen en meldingen.

Bij het Vertrouwenspunt Sport gaat het om onderwerpen die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter kunnen aantasten.  Zaken als doping
matchfixing, eetstoornissen, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag kunnen aan daarbij aan de orde komen. Op www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport vind je meer informatie en contactgegevens.

KNMV-vertrouwenscontactpersoon
Speciaal voor de motorsporters heeft de KNMV een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kan eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Buiten kantooruren kan men voor dringende zaken bij de KNMV of bij de NOC*NSF Hulplijn: 0900 – 202 5590.