Oplossing voor MX verzekeringen


KNMV - 12 maart, 2014

Aan alle KNMV-licentiehouders en KNMV-districtslicentiehouders

Onderstaande e-mail is vandaag door de KNMV en de MON naar de aangesloten verenigingen verzonden. Omdat het met name op alle motocross-licentiehouders van toepassing is willen wij jullie dit bericht niet onthouden.

Aan alle KNMV/MON clubs,
 
Gisteravond heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen de KNMV en MON vertegenwoordigers en haar verzekeraars. Insteek van het overleg was om de motorcross  voor leden van beide bonden aantrekkelijk te houden en gezamenlijke trainingen te realiseren. Het onderwerp was de aansprakelijkheid tussen de KNMV en de MON onderling bij gezamenlijke trainingen. Welke risico’s zijn er. Zowel de verzekeraar van de MON als van de KNMV hebben verklaard dat het gezamenlijk trainen en clubwedstrijden geen probleem hoeft te zijn als de KNMV en de MON duidelijke afspraken maken onderling.
 
De KNMV en de MON hebben met  goedkeuring van verzekeraars het volgende afgesproken daar waar het uitsluitend om clubs gaat die zowel KNMV als MON lid zijn:
– Clubs mogen gezamenlijke trainingen en clubwedstrijden organiseren waarbij gelijktijdig KNMV als MON licentiehouders in de baan zijn;
– KNMV rijders en MON rijders kunnen elkaar onderling niet aansprakelijk stellen tijdens de training/clubwedstrijd;
– De clubs vragen de clubwedstrijden zowel bij de KNMV als MON aan zodat er van beide bonden een verzekeringsbewijs is;
– Bij een aansprakelijkheidsstelling door een derde (bijvoorbeeld toeschouwer) zal deze via de club afgewikkeld worden via de MON of KNMV;
– Verzekeraars zullen de  eventuele schadelast gezamenlijk delen;
– De afspraken zijn geldig vanaf 11-03-2014.
 
Daarnaast is de intentie afgesproken om verder te kijken naar de mogelijkheden voor het afstemmen van gelijkluidende motorcross regelementen en voorschriften.
 
Ten aanzien van de offroad ritten is afgesproken dat er slechts één organisator kan zijn, of de KNMV of de MON.
 
Zowel de KNMV als de MON spreken hun vertrouwen uit over het feit dat er een passende oplossing is gekomen voor de KNMV/MON clubs in het belang van de sport!
 
< EINDE BERICHT >

Dit betekent dat er weer gezamenlijk gereden kan worden. Al bij het aanvragen van je licentie heb je getekend voor het feit dat rijders elkaar onderling niet aansprakelijk kunnen stellen. Dit geldt dus voor alle rijders, zowel die van de KNMV als ook die van de MON.

De KNMV heeft jullie verzekerd tegen aansprakelijkheidsstellingen van derden, dus de WA-verzekering. Daarnaast hebben alle KNMV-licentiehouders (dus ook de districtslicentiehouders) een zogenaamde Persoonlijke Ongevallen (PO) verzekering en bestaat de mogelijkheid om je nog eens extra te verzekeren. Meer hierover onder KNMV-verzekeringen op www.knmv.nl