Jaarverslag 2013


KNMV - 06 juni, 2014

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni j.l. is het jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging over 2013 officieel goedgekeurd. Het verslag is nu voor iedere geïnteresseerde digitaal beschikbaar op de KNMV-website. Een noviteit. Voorgaande edities waren uitsluitend op papier verkrijgbaar.

Men kan zowel het jaarverslag op de KNMV-website doorbladeren en/of downloaden.

Bekijk hier het KNMV-jaarverslag over 2013.