Uitvoering oldtimerregeling hapert: zorgen KNMV terecht


KNMV - 14 juli, 2014

De uitvoering van de zogeheten oldtimerregeling kent de nodige opstartproblemen, dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen van Pieter Omtzigt en Sander de Rouwe (CDA). Sinds 1 januari 2014 zijn de regels voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor klassiekers aangescherpt. Alleen oldtimers van 40 jaar en ouder krijgen vrijstelling. Eigenaren met een auto of motor ouder dan 26 jaar, maar jonger dan 40 jaar, komen in aanmerking voor de overgangsregeling. De regering heeft echter pas in april de eerste aanslagen verzonden en dat is niet zonder gevolgen gebleven.

Op 1 mei 2014 waren, zo blijkt, 50.000 aanslagen nog niet betaald. Vanwege het grote aantal klachten heeft de Belastingdienst op dit moment 17 personen fulltime op het dossier gezet.

Terechte zorgen

De KNMV heeft zich vooraf zeer kritisch uitgelaten over de oldtimerregeling, met name over de lastenverhoging voor motorbezitters en de effecten op het rijdend erfgoed. Ook over de korte invoeringstermijn had de KNMV het afgelopen najaar grote zorgen. De Eerste Kamer stemde immers op 17 december 2013 pas in met een regeling die op 1 januari 2014 al van kracht werd. Deze zorgen lijken nu terecht.

De staatssecretaris gaf in zijn antwoord aan de CDA Kamerleden ook inzicht in het aantal registraties van voertuigen van 25 jaar en ouder. Op 2 juni 2014 waren er bijna 225.00 geregistreerde motorfietsen (inclusief zijspan en driewieling motorrijtuig) in Nederland, waarvan bijna 50.000 ouder dan 1974. Het aantal geschorste motorfietsen per 2 juni 2014 bedraagt 36.010. Lees hier de volledige beantwoording van de Kamervragen.

Oldtimerregeling sinds 1 januari 2014

  • Vanaf 1 januari 2014 kom je in aanmerking voor de oldtimervrijstelling als jouw motorrijtuig ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. De datum 1e toelating is de datum waarop je motorrijtuig voor het eerst in gebruik is genomen.
  • Is jouw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1974 of later maar vóór 1 januari 1988? Dan kun je gebruikmaken van de overgangsregeling.
  • Het tijdvak waarover je motorrijtuigenbelasting betaalt bij de overgangsregeling is een kalenderjaar. Je betaalt een kwart van de motorrijtuigenbelasting die je normaal per kalenderjaar betaalt, maar maximaal € 120. Voorwaarden is dat in de maanden december, januari en februari niet met de oldtimer wordt gereden. (Bron: Belastingdienst)