Update ONK wegrace 2015


KNMV - 29 juli, 2014

Afgelopen weekend vielen in het Belgische Chimay drie dodelijke slachtoffers te betreuren. De Duitser Thilo Häfele en de Belgen Julien Paquet en Vick De Cooremeeter kwamen om het leven tijdens de trainingen voor de Open Trophy.

Sporttechnisch Manager van de KNMV Camiel van Berkesteijn toont zich geschokt. “We weten dat de motorsport niet zonder risico’s is, maar als je er op deze wijze mee wordt geconfronteerd, blijft dat enorm hard”, aldus Van Berkesteijn. “Namens de KNMV kan ik alleen maar mijn medeleven aan de nabestaanden van de drie coureurs uitspreken.”

Niet álle klassen op álle circuits

Tijdens een persconferentie in Assen maakten de FMB-BMB en de KNMV plannen voor een gezamenlijke wegracekalender voor 2015 bekend. Het circuit van Chimay is een van de vier Belgische circuits op die voorlopige kalender van acht evenementen. “Vanaf het eerste moment zijn wij ons zeer bewust bij de mogelijke discussie die sommige circuits kunnen oproepen. Ik wil graag nogmaals benadrukken dat we voor volgend jaar nog niet hebben bepaald welke klassen op welk circuit aan de start verschijnen”, aldus Van Berkesteijn. “Wij hebben dat destijds in een persbericht ook aangegeven. Helaas is dat niet bij iedereen overgekomen en daarom heb ik dat onlangs in een nieuwsbrief onze startbewijshouders nog eens gemeld. Op sommige circuits is het niet mogelijk of ook niet wenselijk om bepaalde klassen te laten rijden. Zodra we de voorlopige inkleuring van de kalender rond hebben willen wij deze met een aantal rijders van iedere klasse bespreken zodat we uiteindelijk er naar streven om bij de BSB met een evenwichtig, zoveel mogelijk gedragen verhaal naar onze licentiehouders te kunnen komen.”

Veiligheid rijders bovenaan

Het doel van de samenwerking met FMB-BMB is tweeledig, legt Van Berkesteijn uit. “We streven samen naar goed gevulde startvelden en we willen de racerij betaalbaar houden”, zegt Van Berkesteijn. “De veiligheid van de rijders staat echter bij ons bovenaan. Wij zullen dat doen om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.”