Wijzigingen KNMV Enduro Reglement


KNMV - 09 januari, 2014

In het Enduro Reglement 2014 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het voorgaande seizoen, voor alle wijzigingen kan men terecht in het volledige KNMV Enduro Reglement 2014.

Hierbij de belangrijkste wijzigingen alvast medegedeeld:
– Verplichting van het aanwezig hebben van een goedgekeurde brandblusser, type A-B-C,  van minimaal 6 kg vulling op de bevoorradingsposten.
– Verruiming van de tijdslimiet naar 30 minuten.
– Verruiming van de betredingstijd van het parc fermé naar 15 minuten.
– Wanneer een ONK wedstrijd samen valt met een EK of WK wedstrijd of met de ISDE kan de Commissie besluiten hiervoor een schrapresultaat in te stellen.
– De samenstelling van Club- en Merkteams bestaan per 2014 uit 4 rijders.