Overleg SBOB en KNMV


KNMV - 31 januari, 2014

Het bestuur van de SBOB (Stichting Belangen Organisatie Baansport) en het bestuur van de KNMV zijn woensdag 29 januari voor een overleg bijeengekomen in Noordwolde.

Het voornaamste doel van de bijeenkomst was om de laatste hobbels weg te nemen die voor een aantal bij de SBOB aangesloten organisatoren reden vormden om nog geen wedstrijd bij de KNMV aan te vragen.

Gedurende de bijeenkomst werden diverse punten besproken. Aan het einde van het overleg zijn de partijen welliswaar niet helemaal, maar wel voor het overgrote deel naar tevredenheid tot elkaar gekomen.

Het gesprek heeft in goede harmonie plaatsgevonden en beide partijen hebben vooral constructief bijgedragen aan een samenwerking. Er is in ieder geval overeenstemming bereikt en beide partijen zien vol vertrouwen de aanvullingen op de wedstrijdkalender tegemoet!