Open brief ONK-NK wegrace seizoen 2014


KNMV - 01 januari, 2014

In onderstaand artikel een open brief van klassevertegenwoordigers Oscar Walraven en Jan Rolfes over het wegrace seizoen 2014, de huidige gang van zaken en hun bezorgdheid over de toekomst van onze mooie sport.

Het ONK-NK wegrace seizoen 2014 is reeds begonnen
 

Ja u leest het goed…. Hoewel de wedstrijden voor de verschillende Nederlandse kampioenschappen pas in april 2014 van start gaan, begint het seizoen voor de teams of coureurs vaak op de dag na de laatste wedstrijd. Vol goede moed maken we opnieuw keuzes met allemaal het zelfde doel. We willen namelijk allemaal zo goed mogelijk presteren om onze eigen ambities en dromen te verwezenlijken. Er worden plannen gesmeed…. hoe blijf ik rijden in de winter, gaan we nog een voorjaarstraining doen, voor welke motor ga ik kiezen, hoe ziet het team eruit, met welke banden, welk kampioenschap, welke circuits, hoe staat het met mijn sponsors….. kortom een tijd van keuzes maken.
 
Wanneer je in wedstrijd verband wilt wegracen in Nederland, dan hebben we gelukkig nog de mogelijkheid te kiezen… Zo kun je voor de topsport terecht bij het Open Nederlands Kampioenschap, Nederlands kampioenschap of kies je voor de breedte sport bij de OW cup of andere competities.
 
Echter,…. steeds vaker bereiken onze verontrustende geluiden uit verschillende hoeken waaruit blijkt dat men uit ontevredenheid of andere redenen het ONK of NK de rug toekeert. Soms bewust maar meestal is het bedoeld om een signaal af te geven. Want wij ”Nederlanders” zijn erg goed in het aan elkaar te vertellen hoe het niet moet. In Nederland verstaan we heel erg goed de kunst om alles en iedereen af te zeiken, en als zodanig wordt er in allerlei fora weer kwistig gestrooid met heel veel commentaar.
 
Met deze open brief willen we nogmaals een poging doen om onze gedachte duidelijk te maken dat we het pas kunnen verbeteren als we stoppen met klagen en dat we met zijn allen de schouders eronder moeten zetten. We bedoelen hiermee de KNMV, officials, RIJDERS, sponsoren, begeleiders en publiek, kortom een ieder die de wegrace sport in Nederland een warm hart toe draagt ! Wij zijn met velen, en kunnen onze sport maken en breken. Laten we kiezen voor maken en niet voor breken. Dat we met elkaar hiertoe in staat moeten zijn, blijkt wel uit het geweldige succes van de OW cup in 2013. Hierin zien we heel duidelijk dat de wegracer gezien wil worden als klant en dat de organisator of belangen behartiger zich op moet stellen als zijnde een bedrijf. Om succesvol te kunnen zijn hebben we dus tevreden klanten nodig. Het klinkt allemaal zo simpel….. want je krijgt pas tevreden klanten als je met elkaar communiceert over je wensen en beperkingen. Hierin schuilt de kracht van succes.
 
Echter….. een verschuiving van topsport naar breedtesport uit ontevredenheid kan opnieuw voor ontevreden klanten zorgen waardoor we de kans lopen in een neerwaartse spiraal terecht te komen van ontevredenheid. Dit zal een grote bedreiging kunnen zijn voor onze geliefde wegracesport. Deze ontevredenheid kan ontstaan wanneer ONK rijders gaan kiezen voor een seizoen OW cup als vervanging voor het ONK of NK.
 
Laten we het nog eens duidelijk tegen elkaar zeggen. De OW cup is bedoeld als breedtesport. De klanten van de OW cup willen in een eendaags evenement op een goed niveau wedstrijden rijden waarbij er een goede mix is tussen de sportieve prestatie, samenhorigheid en gezelligheid. Ook kunnen beginnende coureurs en teams met ambities naar hogere niveaus hierin prima zichzelf ontwikkelen.
 
De klant van het ONK/NK kiest bewust voor het hoogste niveau in Nederland waarbij sommigen dit kampioenschap zien als opstap naar een internationale motorsport carrière in het EK, World Superbike of uiteindelijk misschien nog wel hoger. Deze klant kiest bewust voor meer daagse activiteiten waarbij de nadruk op ontwikkeling en vooruitgang ligt zowel op technisch, rijtijd en persoonlijk vlak. Twee verschillende kampioenschappen met verschillende klanten en verwachtingen maar met de zelfde passie voor de motorsport.
 
Als je kijkt naar het aantal mensen dat per jaar bezig is met de wegracesport in Nederland dan moet er voldoende draagvlak zijn om het kampioenschap te rijden die bij je ambitie en prestatieniveau hoort. Dan moeten we wel wat te kiezen houden in de toekomst.
 
Wij zijn allemaal zelf de beste vertegenwoordigers van onze eigen sport. We kunnen er met elkaar voor kiezen om te blijven klagen en argumenten bedenken waarom het allemaal niet goed is. Dan zullen de resultaten daar ook naar zijn. We kunnen ook proberen onze sport te promoten. Dat begint met een positief verhaal over wat we wel hebben en waar we trots op kunnen zijn. Waar we trots op kunnen zijn is dat het ons met elkaar nog steeds lukt om te kunnen racen en motorsportliefhebbers nog steeds spannende races te kunnen bieden.
 
Om te kunnen racen hebben we wedstrijden nodig. Om deze wedstrijden te organiseren zijn er clubs nodig die dat faciliteren, o.a. Hamove, Stichting Wegrace Oss, Ducati club, en voorheen de SMA en de MC Assen. Om deze wedstrijden te organiseren zijn er voldoende rijders nodig, te weten minimaal 150 ONK/NK rijders en twee support klassen. Worden deze aantallen niet gehaald dan wordt er door deze organisatoren verlies geleden! Bij langdurig verlies zal er onherroepelijk gestopt worden. Dit heet realisme.
 
Onlangs hebben klassevertegenwoordigers, organisatoren en KNMV uitgebreid gesproken over hoe we verder gaan. Vanuit deze vergadering is gezamenlijk afgesproken dat we ons richten op het gezamenlijk aanpakken van de ontwikkeling in de motorsport.
 
Daarnaast is afgesproken beter, maar vooral opener, te willen communiceren zodat we elkaars standpunten goed kennen voordat we oordelen. Ook hebben wij dringend verzocht om meer en betere publiciteit rond ons kampioenschap en onze wedstrijden, heel Nederland moet weten wanneer wij een wedstrijd rijden en waar. Ook hierin kunnen we zelf een belangrijke rol vervullen. Door met trots onze sport te verdedigen in plaats van het uiten van negatieve informatie. Ook hierin zijn we onze eigen ambassadeurs. Wij kunnen het hier maken en breken.
 
Tijdens dit overleg is de enquête welke door de KNMV aan alle 193 licentie houders was gestuurd besproken. Het positieve van de enquête is dat ongeveer de helft van de licentiehouders heeft gereageerd en ook kwistig aanvullingen en opmerkingen zijn geplaatst. Met de resultaten van deze enquête in het achterhoofd hebben we daarna de voorlopige kalender besproken en daar het best mogelijke uit gehaald. Laat duidelijk zijn dat dit zeker niet naar alle wensen is maar er staat opnieuw een volwaardig ONK /NK programma voor 2014. Uit de enquête kwam o.a. ook naar voren dat men graag een gezamenlijke voorjaarstraining wilde tegen zo laag mogelijke kosten. Hierop is de uitdaging aangegaan en is er een driedaagse voorjaarstraining georganiseerd in het Spaanse Navarra op 14, 15 en 16 maart voor het ONK als voorbereiding van het seizoen met een serieus en gestructureerd trainingsprogramma. Met ondersteuning voor alle deelnemers door de bondscoach en zijn team van instructeurs. Een ontwikkeling die we als zeer positief beschouwen en waarin we samen wat kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de motorsport.
 
Het is nu de beurt aan de klanten van het ONK/NK, de licentiehouders. Wij roepen iedereen op die deelname aan ons eigen Open Nederlands Kampioenschap of Nederlands kampioenschap overweegt en nog geen licentie heeft aangevraagd, dit met spoed te doen. De tijd is aangebroken dat we met elkaar achter elkaar moeten gaan staan en er een mooi en vooral spannend seizoen van te maken. We hebben elkaar nodig.
 
Daarnaast willen we alle licentiehouders vragen het initiatief op de gezamenlijke voorjaarstraining te ondersteunen en zich hiervoor aan te melden.
 
 “Laat Navarra het startmoment zijn van een gezamenlijk en sterk seizoen 2014”.
 
Laten we stoppen met breken en beginnen met bouwen.
Wij kiezen voor de motorsport…….
 
Daarnaast roepen wij het motorsport publiek op om de wedstrijden te komen bezoeken die vanaf 12 april op het TT circuit Assen vol van start gaan. We beloven u spectaculaire races, een toegankelijke paddock waarin u rechtstreeks in contact kunt komen met de team en rijders. Beleef de wegracesport met ons …… Wij rekenen ook op u als bezoeker.
 
Rest ons alle wegrace enthousiasten een voorspoedig 2014 toe te wensen !
 
Oscar Walraven en Jan Rolfes,
Klassevertegenwoordigers, teameigenaars, motorsportvaders, motorsportfans.