Handhaving belangrijker dan nieuwe regels


KNMV - 04 februari, 2014

Het vaststellen van verkeersregels heeft geen nut als de controle op handhaving er van te wensen over laat. Dat zegt Arjan Everink, Hoofd verkeer en Opleidingen van de KNMV, naar aanleiding van het voorstel van de SP en Groen Links voor een helmplicht voor bestuurders van snorfietsen.

In de grote steden veroorzaken snorfietsers door roekeloos rijgedrag dagelijks gevaarlijke situaties. Het instellen van een helmplicht lost het probleem echter niet op, is Everinks overtuiging. “Het probleem ligt anders”, meent hij. “Als er niet voldoende controle is op de handhaving van de al geldende verkeersregels, heeft dat weinig nut. Juist die controle is belangrijker dan steeds maar meer regels.”

Binnen de overheid lijkt minder capaciteit te zijn als het gaat om handhaving van verkeersregels, concludeert Everink. “En ook prioriteit. Het geld en dus ook de controle door de politie ontbreekt vaak. Dat constateren we ook als het gaat om andere verkeerszaken. We merken bijvoorbeeld ook dat er nog steeds jongeren rond rijden zonder bromfietsrijbewijs. Als er onvoldoende wordt gecontroleerd, kun je dat ook niet uitbannen.”

Onzin

Vaak erkennen verkeersdeelnemers ook het nut van regels niet, waarschuwt Everink. Hij wijst op het toenemende aantal wegen met een maximum snelheid van 60 km per uur. “Veel motorrijders rijden in buitengebieden op dat soort weggetjes”, zegt Everink. “Je mag je om te beginnen als wetgever afvragen of een verlaging van de snelheid op al die plaatsen de verkeersveiligheid ten goede komt. Belangrijk is dat je als motorrijder zelf aanvoelt hoe je op dat soort wegen rijdt. Als er dan vervolgens geen controle op handhaving van de regel is, ga je voorbij aan je doel. Drempels drukken voor motorrijders niet per definitie de snelheid. Je moet dan eerder denken aan andere manieren om de weginrichting aan te passen, bijvoorbeeld door wegversmallingen en aansluitingen op kruisingen. Dan moet ook een motorrijder zijn gas dichtdraaien. Bovendien wordt hij er toe gedwongen om na te denken waarom hij dat moet doen. Ook hier geldt dat alles valt of staat met controle op de handhaving van de regels.”