Oprichting KNMV Sub Supermoto Commissie


KNMV - 08 december, 2014

De KNMV is verheugd om te melden dat er een officiële KNMV Sub Supermoto Commissie in het leven is geroepen. Deze nieuwe commissie gaat zich inzetten om de supermotocompetitie in Nederland te behouden en deze verder uit te breiden.

De noodzaak  om een Supermoto Commissie samen te stellen kwam tijdens de recent in Boekel gehouden bijeenkomst, waarbij diverse coureurs , clubs en KNMV-vertegenwoordigers aanwezig waren, naar voren. Na ontvangst van alle aanmeldingen heeft de KNMV gekeken naar de persoon die zij graag als voorzitter aan zouden willen stellen. Vervolgens is in overleg met de nieuwe voorzitter de rest van de commissie samengesteld. Bij de samenstelling is getracht om een zo evenwichtig mogelijke commissie te benoemen die onder alle belanghebbenden in de supermoto draagvlak zal vinden.

Samenstelling KNMV Sub Supermoto Commissie

  • Bert Reinders (voorzitter)
  • Marcel van Drunen
  • Gerjo Luesink
  • Jan Das
  • Johnny Nieboer
  • Rinze Bremmer (secretaris)

De voorzitter van de (Sub) Supermoto Commissie zal plaatsnemen in de Motocross Commissie, waar de Supermoto officieel onder valt. Verder zal de nieuwe commissie geheel zelfstandig opereren ten aanzien van alle supermoto-aangelegenheden.

Reglement en kalender 2015

De KNMV is ervan overtuigd dat met deze commissie veel ervaring en enthousiasme is binnengehaald, waarmee we met een vertrouwd gevoel de toekomst tegemoet kunnen gaan. De Sub Supermoto Commissie zal zo spoedig mogelijk bij elkaar komen om besluiten te nemen ten aanzien van het reglement, de competitie en de kalender voor het seizoen 2015. Zodra hier duidelijkheid over is, zullen alle betrokkenen geïnformeerd worden.