KNMV Motocross kalender en reglement 2015


KNMV - 23 december, 2014

De KNMV Motocross kalender en het reglement voor 2015 zijn vastgesteld.

Kalender

De NK Motocross kalender 2015 is rond, ook is de klassenindeling door de Motocross Commissie gemaakt waarbij alle rijders in alle klassen direct weten op welke wedstrijden zij ingedeeld staan. In de kalender van 2015 wordt geen expliciet onderscheid meer gemaakt in Jeugd en Nationale wedstrijden, er wordt enkel nog gesproken over NK Motocross wedstrijden.
 
De NK kalender gaat van start op 1 en 8 maart met twee ONK Solo kwalificatie wedstrijden, deze worden verreden in respectievelijk Heerde en Boekel. Dit jaar mogen we Marum weer op de kalender verwelkomen, sinds de wisseling van de wacht in het koningshuis zal deze wedstrijd nu verreden worden op Koningsdag. Verder staan Delfzijl en Lierop ook weer op de kalender.
 
Voor één datum zijn we nog op zoek naar een organisator, het gaat hier om de wedstrijd op 10 mei. Wij hopen deze locatie in het begin van het nieuwe jaar bekend te kunnen maken.
De volledige kalender is te raadplegen via het pdf bestand en via de kalenderfunctie op de KNMV website. Wij hopen dat alle licentiehouders tevreden zijn met de geplande wedstrijden en dat 2015 een mooi Motocross jaar zal worden.

Klik hier om de kalender te bekijken.

Reglement

Het KNMV bestuur heeft de voorstellen voor wijzigingen in het Motocross Reglement, aangeleverd door de Motocross Commissie, akkoord bevonden en daarmee is het KNMV Motocross Reglement 2015 rond. In een eerder stadium is reeds bekend gemaakt wat de wijzigingen zijn ten aanzien van de klassenindeling, dit omdat deze informatie van belang was voor de licentie aanvraag 2015. In dit nieuwsbericht een opsomming van alle wijzigingen in het Motocross Reglement 2015.
 
Klassenindeling:
– Maximum leeftijd voor ONK 85 terug gebracht naar 15 jaar.
– Vervallen van ONK Open en Cup MX2 2-takt competitie.
– NK Open en Cup Open veranderd in NK MX1 en Cup MX1.
– Meisjes mogen in jeugdklassen één jaar ouder zijn dan de geldende maximum leeftijd.

Resultaten/klasseringen
– De in 2014 doorgevoerde regel dat iedere rijder die minimaal één ronde had gereden geklasseerd wordt is komen te vervallen.
– Rijders die minder dan 50% van het aantal ronden van de winnaar hebben afgelegd worden niet geklasseerd.

Competities
– Invoering van een ‘Sighting Lap’ voor aanvang van iedere manche. 
– Door de invoering van de Sighting Lap worden er niet nog twee maar één ronde verreden na het verstrijken van de officiële rijtijd.
– Buitenlandse rijders in het bezit van een Inter- of Euro-nationale licentie van hun bond van herkomst worden geaccepteerd voor deelname aan NK competities. Deze rijders dienen zich vooraf in te schrijven via het KNMV Bondsbureau middels het NK entry formulier. Nederlandse rijders in het bezit van een buitenlandse licentie komen hiervoor niet in aanmerking.
– Verhoging inschrijfgeld per wedstrijd verhoogd naar € 25,-, € 30,- voor Zijspan teams.
– De combinatie van vrije- en tijdtraining is komen te vervallen, er is enkel nog een tijdtraining.
 
Klik hier om het reglement te bekijken.

Toelichting

Voor een aantal wijzigingen vindt de KNMV het wenselijk hier een toelichting op te geven, zo is de invoering van de Sighting Lap tot stand gekomen na de uitsluitend positieve reacties die de KNMV heeft ontvangen bij de proef die hiervoor is gehouden tijdens de NK Motocross wedstrijd in Hummelo. Omdat de Sighting Lap wel tot gevolg heeft dat hier extra tijd voor nodig is in het tijdschema is ervoor gekozen om het aantal ronden wat verreden wordt na verloop van de wedstrijd terug te brengen tot één ronde. De rijtijden blijven ongewijzigd.
 
Om het NK naar een hoger niveau te brengen maar ook om het makkelijker te maken voor buitenlandse rijders om deel te nemen aan het NK, en daarmee het aantal deelnemers per evenement omhoog te brengen, is er voor gekozen om eenzelfde constructie aan te houden zoals men ook in België hanteert, buitenlandse licentiehouders met een Inter- of Euro-nationale licentie kunnen zich aanmelden voor deelname aan NK competities en tellen ook mee voor het kampioenschap. De KNMV zal alle NK evenementen aanmelden voor de Open kalender van de FIM/FIM Europe om dit mogelijk te maken.
 
Helaas is de KNMV in 2014 wederom geconfronteerd met een verhoging van de verzekeringspremie. Als vereniging heeft de KNMV geen winstoogmerk en moet een dergelijke premierverhoging dus ook opgenomen worden in de begroting voor het volgende jaar. Daarnaast hebben organisatoren van KNMV Motocross wedstrijden het steeds moeilijker om de begroting voor hun evenement rond te krijgen. Om die redenen is besloten het inschrijfgeld voor de Motocross wedstrijden te verhogen naar € 25,- voor Solo rijders en naar € 30,- voor Zijspan teams. De verhoging van € 5,- ten opzichte van voorgaande jaren komt voor de helft ten goede van de club en de andere helft wordt door de KNMV gebruikt om de verhoging van de verzekeringspremie mee te dekken.
 
Om het KNMV NK Motocross verder te promoten is besloten om alle kampioenen van de diverse DMX competities in 2015 een gratis startbewijs aan te bieden voor de KNMV competitie van 2016. Let wel, dit is geen verplichting, als een rijder DMX wil blijven rijden kan hij gewoon weer een District licentie aanschaffen. Daarnaast worden er komend seizoen trainingsstages georganiseerd onder leiding van KNMV gediplomeerde Motocross trainers, deze trainingsstages worden georganiseerd voor KNMV Motocross licentiehouders. Verdere informatie over de stages zal in een later stadium volgen.