Gezicht van de KNMV: Derk Mogezomp


KNMV - 10 december, 2014

Officials (vrijwilligers), medewerkers van het bondsbureau: samen vormen zij het gezicht van de KNMV richting de leden. In deze rubriek komt telkens iemand anders aan het woord. Dit maal is dat Derk Mogezomp (70), lid van de Tuchtcommissie.

Hij is al ‘sinds de vorige eeuw’, 1972 om precies te zijn, actief voor de KNMV. In die tijd heeft de inwoner van Lochem verschillende functies bekleed, zoals het lidmaatschap van de Regionale Technische Commissie en het voorzitterschap van de Offroad Enduro en Trial Commissie (1990 – 2010). Sinds 1985 is Mogezomp betrokken bij de zogeheten Disciplinaire Raad. Dit orgaan staat tegenwoordig beter bekend als de Tuchtraad of Tuchtcommissie. Het is nog maar sinds kort dat lid zijn van deze commissie de enige functie is die Derk Mogezomp als KNMV-vrijwilliger bekleedt. Want pas bij de meest recente Kampioensrit enduro, op 28 en 29 november j.l. in Enter, nam Mogezomp afscheid als juryvoorzitter van de enduro. En een paar maanden eerder gold dat tijdens de Race of the Champions op TT Circuit Assen voor zijn functie als juryvoorzitter bij het ONK wegrace.

Wat doet de Tuchtcommissie? “De Tuchtcommissie spreekt recht op het moment dat er iets is voorgevallen waar de dienstdoende officials zich geen raad mee weten. Of als er iets is voorgevallen wat een juryzaak is geworden en de jury vindt dat zij niet bevoegd is om daarover te oordelen, dan wordt het doorverwezen naar de Tuchtcommissie.” Dit doorverwijzen heeft alles te maken met het feit dat deze commissie meer bevoegdheden heeft dan de jury. Mogezomp legt uit: “In de jury mag je niet schorsen of boetes van meer dan € 250,- geven. Het kan ook zijn dat wij een juryuitspraak bekijken waar de sporter het niet mee eens is en daarom bij de Tuchtcommissie in verzet gaat tegen z’n opgelegde straf. Wij kijken vervolgens of alles volgens de reglementen en procedures verlopen is.”

Aan iedere zaak gaat voorbereiding voor af, zo vertelt de KNMV-official: “Eerst lees je jezelf thuis in en een klein uur van tevoren kom je bijeen en bespreek je de zaak met elkaar.” Het toepassen van de reglementen en de kennis daarvan vindt Mogezomp het mooiste aan zijn functie. Toch heeft hij liever geen tuchtzaak. “Mijn stelling is altijd: ‘elke tuchtzaak is er één te veel’. Omdat men soms wel moreel winnaar is, maar de sport verliest omdat er vervelende dingen gebeurd zijn.”