Lekdijk blijft toegankelijk voor motoren


KNMV - 25 augustus, 2014

Er komt geen inrijverbod voor motoren op de Lekdijk. Dat is het resultaat van een verkeersmeting en het daarop volgende rapport in opdracht van de gemeenten Lopik, Schoonhoven en Bergambacht. Dijkbewoners uit die gemeenten hadden geklaagd over (geluids)overlast van motoren. Uit het rapport blijkt echter dat er ‘onvoldoende juridische basis’ is om motorrijders te weren. De feiten komen niet overeen met de beleving van de aanwonenden.

De kronkelende Lekdijk tussen Bergambacht, Schoonhoven en Lopik oefent vooral tijdens mooie dagen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op motorrijders. Aanwonenden klaagden echter steen en been over geluidsoverlast en een ‘verkeersonveilig’ gevoel. De drie betrokken gemeenten inventariseerden gezamenlijk het probleem en lieten conform landelijke richtlijnen een verkeersmeting verrichten om zodoende objectieve gegevens te verkrijgen.

Meten tijdens mooie dagen

Omdat de klachten vooral tijdens mooie (zon- en feest-) dagen binnenkomen, werden de metingen ook op dergelijke momenten uitgevoerd. De resultaten werden door de Omgevingsdienst Midden Holland ingevoerd in een rekenmodel en verwerkt en gepresenteerd in een officieel rapport. Daaruit blijkt dat de feiten niet overeen komen met met de beleving van de bewoners. In de officële memo staat onder meer: “Op basis van de geluidsberekening is er onvoldoende juridische basis om op grond van de wegenverkeerswetgeving een inrijverbod voor motoren in te stellen. Daarnaast is er gekeken of er andere handvatten zijn om maatregelen te treffen. Een andere mogelijkheid om een inrijverbod voor motoren in te voeren zou het argument van verkeersveiligheid kunnen zijn. Het aantal geregistreerde (verkeers)ongevallen op de Lekdijk is echter niet hoger dan op andere wegen.” Bekijk hier de volledige memo.

Dijkwegen openhouden

De KNMV was in juni nog aanwezig bij een discussieavond in Lopik over overlast door motorrijders. VRO-docent Theo Noë legde namens de KNMV aan de aanwezigen uit dat motorrijders hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen door rekening te houden met andere weggebruikers én uiteraard de bewoners.  Afsluiting van dijkwegen is echter geen optie, een (betere) handhaving door de overheid wel. Ook is de motorbond betrokken bij het plaatsen van borden die motorrijders aanmoedigen hun rijgedrag aan te passen.

De lokale politie had overigens de gemeente Lopik al geadviseerd om geen inrijverbod in te voeren i.v.m. capaciteit en prioriteit.