Toekomst ONK wegrace


KNMV - 30 april, 2014

De topsport wegracecompetitie heeft danig aan glans verloren en er moet structureel iets veranderen om het voortbestaan van het ONK wegrace te garanderen.

Negatieve trend

De clubs en promotors kregen het de laatste jaren steeds moeilijker om een ONK wegrace te organiseren. De hoge kosten – zoals de huur van een permanent circuit of het inrichten van een stratencircuit – moesten voornamelijk gedekt worden door het inschrijfgeld van de rijders. De inkomsten van publiek en sponsors zijn de voorbije jaren danig afgenomen. Hierdoor is een organisator nog meer afhankelijk geworden van het aantal deelnemende rijders.
Ook bij de deelnemende licentiehouders bespeuren we een sterke daling die zich in 2014 nog sterker aftekent dan verwacht. Hun aantal is afgenomen en een deel van de rijders vraagt een wegracelicentie aan voor deelname aan een andere competitie.

Het lopende seizoen

De Voorjaarsraces van 12 april j.l. zijn moeizaam tot stand gekomen, nadat deze bijna geannuleerd moesten worden wegens gebrek aan inschrijvingen. Als KNMV hebben wij gemeend dat een afgelasting van de eerste ONK een slecht signaal zou zijn, waarna wij met een financiële bijdrage garant stonden voor het doorgaan ervan.
De negatieve trend zet zich helaas door en zelfs bij aantrekkelijke races als in het bijprogramma van het WK Superbike, de TT van Assen en de Gamma Racing Day, kunnen we niet rekenen op beter gevulde startvelden.
De voornaamste oorzaak voor de huidige ontwikkeling ligt in de betaalbaarheid van de sport. Enkele vaste ONK-deelnemers hebben voor een andere competitie gekozen, maar de grootste daling komt op naam van mensen die zijn gestopt. Deze trend is niet uniek voor ons land, want ook het geprezen IDM staat zwaar onder druk.

Nieuwe opzet in 2015

De KNMV neemt haar verantwoordelijkheid. Om deze reden waren er al gesprekken gaande met andere bonden (België en Duitsland) en is er contact met andere organisatoren. Het doel is om voor 2015 een ‘ONK nieuwe stijl’ te ontwikkelen die levensvatbaar is en ervoor zorgt dat we met trots over deze competitie kunnen praten. Het doel is om deze nieuwe opzet tijdens de Race of the Champions te presenteren.

Rijdersoverleg

Op vrijdag 25 april heeft een rijdersoverleg plaatsgevonden in de paddock van Assen. Hierbij waren alle rijders uit de Dutch Superbikes, Maurice Nobel als klassenvertegenwoordiger van de Dutch Supersport, Evert Slager en Hennie Lentink aanwezig. De volgende dag heeft Camiel van Berkesteijn (Sporttechnisch Manager KNMV) een gesprek gehad met de woordvoerders namens de rijders (Jan Rolfes en Jeroen van Beek), waarbij ook Frank van der Linden (ad interim-lid van het bondsbestuur) en Patrice Assendelft (directeur KNMV) aanwezig waren.

In dit overleg is de KNMV duidelijk gemaakt dat de licentiehouders erg ongelukkig zijn met de huidige situatie. De startvelden zijn te klein en het ONK wegrace heeft flink aan uitstraling ingeleverd. De rijdersvertegenwoordigers hebben de KNMV dringend verzocht om op korte termijn met een plan te komen dat de huidige ontwikkeling doet keren.

Reactie KNMV

Zaterdagavond 26 april hebben Camiel van Berkesteijn en Frank van der Linden namens de KNMV een reactie gegeven in een bijeenkomst met de rijders uit de Dutch Superbikes en de klassenvertegenwoordiger van de Dutch Supersport:

  • De KNMV heeft duidelijk gemaakt dat zij de huidige problematiek onderkent en ook erg ongelukkig is met de huidige situatie.
  • De KNMV heeft al actie ondernomen middels gesprekken met andere bonden en organisatoren. Het is niet reëel te veronderstellen dat op heel korte termijn de situatie volledig anders (verbeterd) is.
  • De KNMV wordt geconfronteerd met een bekend probleem, waarvoor niet direct een oplossing voorhanden is. Desondanks maakt de KNMV, op verzoek van de rijders, een tweede afspraak met CRT teneinde op korte termijn tot een samenwerking te komen met grotere startvelden als doel.
  • In dezelfde bijeenkomst heeft de KNMV duidelijk gemaakt dat zij ook zorg dient te dragen voor de overige raceklassen.
  • Het is belangrijk dat alle klassen onder auspiciën van de KNMV blijven rijden. Op deze wijze blijft de keten in tact om het talentontwikkelingsprogramma te kunnen uitvoeren.
  • De rijders gaven duidelijk aan dat zij in bovengenoemde klassen niet hun belang hadden liggen en hielden vast aan eerder gestelde doelstelling.
  • De afspraak met CRT is volgende week en de KNMV zal een constructieve houding aannemen om het gewenste resultaat te bereiken. Echter de KNMV moet het complete belang dienen voor alle wegraceklassen, inclusief het opleidingsprogramma.

De KNMV zal alle belanghebbenden op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.