Vermindering files lijkt structureel


KNMV - 03 september, 2013

De gemiddelde lengte en duur van files op de Nederlandse snelwegen neemt structureel gestaag af. Die ontwikkeling heeft mogelijk een blijvend karakter.

Verkeersspecialist Wim Korver, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij het bureau Goudappel Coffeng: “10 procent minder verkeersaanbod betekent al gauw een reductie van het aantal files met 30 tot 40 procent. Alle maatregelen en omstandigheden, zoals het verminderen van knelpunten, dragen structureel bij aan een betere doorstroming. Dat zal volgens mij zo blijven.” Korver stelt daarnaast dat effecten van thuiswerken, flexibel werken en beter spreiden van woon- en werkverkeer stelselmatig bijdragen aan de beperking van files.

Meer dan gehalveerd

De ANWB maakte zondag bekend dat de filezwaarte (lengte maal duur van de file) in de maand augustus met liefst 53 procent is gedaald. In juli lag de drukte zelfs 70 procent lager dan het gemiddelde van alle julimaanden in de afgelopen 7 jaar. Sinds de invoering van de geautomatiseerde filemetingen in 2005 is de filedruk in juli nog nooit zo laag geweest.
 
Sinds 2008 verminderen jaarlijks de files, mede door toedoen van de recessie, zo blijkt uit berekeningen van zowel de ANWB als Transport en Logistiek Nederland (TLN). De drukte in de ochtend- en avondspits zit dit jaar volgens de ANWB ver onder het gemiddelde sinds 2005 en ook aanzienlijk onder de lijn van 2012.

Verder hebben de wegverbredingen op bijvoorbeeld de A2 en de A4 en de aanleg van de rondweg bij Eindhoven een gunstige uitwerking. “Veel knooppunten van files zijn de afgelopen jaren weggevallen”, zegt Arnoud Broekhuis namens de ANWB. “Natuurlijk zijn er nog steeds knelpunten op de ruit rond Rotterdam en ten noorden van Amsterdam, maar ook daar zie je een daling van de filezwaarte van 20 procent sinds 2008.”

Minder werkverkeer

Afnemende bedrijvigheid, stijging van werkloosheid en een toename van thuiswerkende zzp’ers vormen een belangrijke oorzaak van minder drukke spitsuren. Ook de daling van het verkeer dat iets te maken heeft met de bouw, heeft groot effect.
 
TLN constateert dat de overcapaciteit in het beroepsgoederenvervoer verdwenen is. Het aantal in Nederland geregistreerde vrachtwagens is met 4,5 procent gedaald. Daarnaast neemt het vervoersvolume van de vrachtauto’s toe. “Minder en grotere vrachtauto’s op de weg hebben uiteraard ook invloed op het verkeersaanbod in de spits”, zegt Floris Liebrand namens TLN.

Bron: ANP