Pilot-offroadrit Mill groot succes


KNMV - 24 september, 2013

Honderden liefhebbers kwamen zondag 22 september naar Mill voor een offroadrit over 60 kilometer. ‘Mill’ geldt als een pilot. De KNMV, collega-sportbond MON en regionale overheden willen bereiken dat door het organiseren van meer ritten, het illegaal offroadrijden merkbaar zal afnemen.

Nederland telt duizenden offroadrijders, die echter maar van oktober tot en met eind maart kunnen rijden. Een kleine groep gaat daarom op eigen initiatief buiten het seizoen toch de natuur in, zorgt daarbij voor overlast en creëert zodoende een negatief imago voor de liefhebbers die zich wel aan de regels houden. De KNMV is blij dat de proef in Mill vooralsnog succesvol lijkt te zijn verlopen. Binnenkort wordt het bestuurlijk overleg tussen regionale overheden, de clubs en de motorsportbonden voortgezet binnen het project SSiB (Samen Sterk in het Buitengebied) onder leiding van burgemeester mevrouw A. Thijs-Rademakers van de gemeente Eersel. De pilot in Mill zal dan ongetwijfeld ter sprake komen. De KNMV zal samen met de MON bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Licenties Mill

De deelnemers aan de rit in Mill zijn vrijwel unaniem enthousiast. Echter is tijdens het evenement het gerucht ontstaan dat de KNMV zich zou hebben teruggetrokken uit het project. Hier is echter geen sprake van! De geruchten komen voort uit de miscommunicatie tussen de KNMV en de MON betreffende de precieze afhandeling van de licenties. De KNMV heeft daarbij niet vroegtijdig duidelijkheid verschaft, iets wat door de bond ten zeerste wordt betreurd. In de toekomst zal de KNMV zich, in goed overleg met de MON en diverse andere betrokkenen, blijven inzetten voor het bewerkstelligen van meer offroadritten in Brabant.

Aandacht voor offroad-pilot Mill in Grip 11

In het KNMV-ledenmagazine Grip, waarvan nummer 11 deze week nog verschijnt, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de pilot in Mill. Lees hier het artikel.