Effecten van de Miljoenennota


KNMV - 18 september, 2013

Motorrijders komen niet helemaal ongeschonden uit de Miljoenennota. Weliswaar komt er in 2014 149 kilometer asfalt bij, maar ook werd bekend dat het kabinet de komende jaren 1,6 miljard minder investeert in infrastructuur.

Daarmee blijft het uiteindelijke bedrag dat minister Schultz en staatssecretaris Mansveld in het wegennet investeren steken op 2,8 miljard euro. Wel hebben zij beloofd dat er voor 5 november 2016 nog eens 611 kilometer asfalt bij komt.

Wel gunstig is dat bestuurders in de toekomst niet meer verplicht zijn hun kentekenbewijs te tonen als ze worden aangehouden. Voor oudere bestuurders wordt de seniorenkeuring pas van kracht als zij 75 zijn. Voorheen moesten zij zich laten keuren bij 70 jaar.

Algehele versobering

Rijschoolhouders komen overigens een stuk minder gunstig uit de bus in de plannen van het kabinet. De ondernemers krijgen vooral te maken met een versobering van de zelfstandigenaftrek. Eerdere ramingen van een bezuiniging van 250 miljard op de zelfstandigenaftrek vanaf 2015 zijn bijgesteld naar 300 miljard. Ook ondernemers in de motorbranche hebben te kampen met een aanhoudend laag consumentenvertrouwen.
 
Rijkswaterstaat gaat inzetten op onder meer duurzamer asfalt en energiezuinige (led-)verlichting. Eerder deze maand werd bekend dat een proef met een ‘verjongingscrème’ voor asfalt succesvol is afgerond. Om de energie- en onderhoudskosten te drukken is dit jaar op veel wegen de verlichting al tot een minimum beperkt.

Meer milieumaatregelen: de CO2-emissienormen worden aangescherpt. Vanaf 2014 vervalt de huidige vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor nieuwe en gebruikte zuinige voertuigen en geldt deze tot en met 2015 alleen nog voor voertuigen met een CO2-uitstoot van minder dan 50 gram per kilometer. Voor ondernemers met personenauto’s vervallen de VAMIL- en KIA-regeling en wordt de MIA-regeling meer van toepassing op semi-elektrische auto’s. Voor elektrische motorfietsen blijven deze regelingen wel gelden.

Eerder berichtten wij dat in 2014 de bijtelling omhoog gaat van nul naar vier procent en dat bezitters van hybride-voertuigen een bijtellingstarief betalen van zeven procent, maar dat blijkt alleen op te gaan voor elektrische auto’s. In plaats van een vast bijtellingstarief wordt bij een motor van de zaak alleen btw over de werkelijke gebruikskosten per kilometer gerekend (zoals brandstof, onderhoud, verzekering en belasting) en moet je als ondernemer aangeven hoeveel zakelijke kilometers je met je motor rijdt en hoeveel privé. Dit verandert ook in 2014 niet en geldt zowel voor gewone als voor elektrische motorfietsen. Lees hier meer over de belastingregelingen voor elektrisch rijden met een motor.

Minder files

Het kabinet wil ook de files verder aanpakken en heeft hiervoor 300 miljoen euro apart gezet voor 2015. Weggebruikers kunnen projecten verwachten om de spits te vermijden en krijgen via sensoren langs de weg verkeers- en vervoersinformatie op maat aangeboden. Er worden nu al proeven gehouden met dergelijke systemen, bijvoorbeeld in het ‘Sensor City’-project in Assen. Deze maatregelen gaan overigens ten koste van een investeringsimpuls van eveneens 300 miljoen euro in het wegennet, die was bedoeld voor de transport-en vervoerssector. Het kabinet heeft besloten zich te richten op het stimuleren van containervervoer over water en steekt de rest van het geld in verbetering van het spoorwegennet, om zo het verkeer op de weg te ontlasten.

Voor beheer en onderhoud wordt, bovenop de 34 miljard euro die tot en met 2028 al in het Infrastructuurfonds was gereserveerd, 400 miljoen euro apart gezet. Ook wil het ministerie vaart zetten achter belangrijke wegprojecten als de Blankenburgtunnel, Ring Utrecht, A13/A16 en de verlengde A15. Over vaart zetten gesproken: op steeds meer wegen mag in de toekomst 130 kilometer per uur worden gereden. “Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, dan gaat de snelheid omhoog”, valt te lezen op de website van Rijkswaterstaat.  
 
Lees op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu meer over de begroting voor 2014.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over de Miljoenennota en de rijksbegroting.

Download hier de Miljoenennota.