Data District Overleg Toerclubs


KNMV - 05 september, 2013

In september komen in verschillende KNMV-districten vertegenwoordigers van toerclubs bijeen voor het District Overleg Toerclubs (DOT). Het hoofddoel is het samenstellen van de toerkalender van 2014.

Het voor clubbestuurders en -vertegenwoordigers toegankelijke overleg vormt echter ook een mooie gelegenheid om met elkaar in contact te komen, zodat men weet wat er speelt en men van elkaar kan leren. Voor enkele districten geldt dat er sprekers zijn uitgenodigd over interessante onderwerpen! Meer info hierover in de agenda.

Data en agenda’s