Kandidaten Ledenraad gezocht


KNMV - 17 oktober, 2013

De ledenraad is actief betrokken bij de besluitvorming binnen de KNMV. De ledenraad bestaat uit 40 leden en komt minimaal 2 x per jaar bij elkaar. Hiervan zijn 10 posities gereserveerd voor aangesloten clubs en 30 voor individuele leden.

Op dit moment zijn er vacatures voor individuele leden in de districten Oost (2), Zuid (3), Midden (5) en West (2).

Stel jezelf kandidaat

Heb je interesse om zitting te nemen in de ledenraad? Stuur dan voor 1 november 2013 een motivatiebrief met pasfoto naar: KNMV, Postbus 650, 6800 AR Arnhem of s.wijkamp@knmv.nl.

Stemmen via ‘Mijn KNMV’

Ben je niet verkiesbaar, maar wil je wel graag meebepalen wie er in de ledenraad komt? Vanaf 14 november is het mogelijk om via ‘Mijn KNMV’ jouw stem uit te brengen. Het is ook mogelijk om per post te stemmen, op verzoek sturen wij een stembiljet toe.

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 14 december in Nationaal Sportcentrum Papendal.