Brainstorm- en reflectiedag KNMV Baansport


KNMV - 22 oktober, 2013

Hoe kan de baansport in Nederland naar een zo hoog mogelijk niveau worden getild? Om die vraag te beantwoorden vond onlangs in Assen een bijeenkomst plaats waarvoor een aantal rijders, officials, organisatoren en mediavertegenwoordigers waren uitgenodigd.

Tezamen wierpen de genodigden een kritische blik op alle disciplines binnen de baansport. Zo werd bijvoorbeeld aan de rijders gevraagd wat zij van de accommodaties en trainingsmogelijkheden vinden. De feedback van de rijders, officials, organisatoren en een aantal journalisten wordt verwerkt in het meerjarenplan wat de KNMV voor de baansport heeft opgesteld.

KNMV-secretaris Baansport Jenny van Alebeek: “We kunnen vaststellen dat het een zeer constructieve dag is geweest, waarmee we de ingezette koers nog steviger kunnen voortzetten. Namens de Baansportcommissie wil ik alle aanwezigen van afgelopen zaterdag hartelijk danken voor hun input.”

Rijdershearing

De feedback die tijdens de bijeenkomst in Assen ten sprake kwam, zal aan de organisatoren op vrijdag 15 november worden toegelicht en aan de rijders tijdens de rijdershearing op zaterdag 16 november. Beide bijeenkomsten zullen in Assen plaatsvinden. Alle betrokkenen ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging per mail.