Aanpassingen geluidsnormering KNMV-competities


KNMV - 23 oktober, 2013

Het motocross-seizoen 2013 is ten einde en onlangs heeft er bij de KNMV een evaluatie plaatsgevonden van alle wedstrijden in verband met de geluidnormering, die voor alle competities is vastgesteld op 94 dB(A).

Geconstateerd is dat er voor een aantal rijders in de KNMV-competities problemen zijn om onder wedstrijdomstandigheden te voldoen aan de geldende norm, met name voor KNMV Inter- en Euro nationale licentiehouders. Dit zijn rijders die bij wedstrijden in andere landen te maken hebben met een ruimere normering en zij zijn niet in staat om voor iedere wedstrijd de machines aan te passen aan de daarvoor geldende normering. Hierdoor zijn er op een aantal wedstrijden discussies ontstaan over het geluid.

Omdat de huidige normering ook geldt voor vrije trainingen en club- en districtwedstrijden is er ook gekeken naar eventuele problemen op deze motocrossmomenten. Hieruit blijkt dat bij vrije trainingen en club- en district wedstrijden deze problematiek veel minder speelt dan bij de KNMV-competities. Dit komt omdat in deze situaties minder competitief wordt gereden.

Dit in ogenschouw nemend heeft de KNMV Motocross Commissie, in samenspraak met het KNMV-bestuur, besloten om voor de KNMV motocross- en Supermotocompetities, waar veelal Inter- en Euro nationale licentiehouders aan deelnemen, de normering terug te brengen naar 100 dB(A). Deze normering werd reeds gehanteerd voor de ONK-competities en zal per 2014 ook gelden voor de NK-wedstrijden. De KNMV zal het reglement ten aanzien van de geluidnormering voor haar eigen competities aanpassen aan de ontwikkelingen binnen de internationale reglementen van de FIM en FIM Europe, om ervoor te zorgen dat rijders die in binnen- en buitenland actief zijn altijd met eenzelfde normering van doen hebben. Dit kan bij wedstrijden geregeld worden binnen de evenementenvergunning.

De KNMV wil benadrukken dat de 94 dB(A) norm zal blijven gelden voor vrije trainingen en club- en districtwedstrijden. Hiermee brengen we vergunningen afgegeven voor permanente circuits niet in gevaar daar de trainingsnorm voor wekelijks gebruik gelijk blijft.