Dopingcontroles ONK Enduro


KNMV - 21 november, 2013

Tijdens de ONK Enduro te Vorden op 26 oktober heeft de dopingautoriteit in opdracht van de KNMV controles uitgevoerd.

Lucas Dolfing en Mark Wassink zijn gecontroleerd. Er zijn geen sporen aangetroffen van verboden dopinggeduide stoffen of methoden.