MT-2-trainers geslaagd


KNMV - 31 mei, 2013

Het KNMV-bondsbureau was onlangs het toneel voor de diploma-uitreiking voor de kandidaten die de motorsporttrainersopleiding MT-2 met succes hebben afgerond.

De afkorting MT-2 staat voor assistent-motorsporttrainer, niveau 2. Geslaagd zijn: Dennis van Aalst, Elmar Dohms, Ton van Gorp, Antoon van der Linden, Jarno Steijvers en WillemJan van Werven (allen motocross).

MT-2 opleiding erkend door NOC*NSF

Het afgelopen jaar, tijdens de MT-2 opleiding, heeft NOC*NSF een zogeheten ‘audit’ op deze opleiding uitgevoerd. Recent heeft de koepelorganisatie de MT-2 opleiding positief beoordeeld. Daarmee is het nu een NOC*NSF-erkende trainersopleiding en voldoet deze ook aan de Kwalificatie Structuur Sport’. Op het diploma wat de geslaagden afgelopen woensdag in ontvangst namen, prijkt dan ook het officiële NOC*NSF-logo.