‘Mister TT’ bij DLV district Noord


KNMV - 03 mei, 2013

Tijdens de op 25 april gehouden districtsledenvergadering (DLV) van district Noord was een bijzondere gast aanwezig. Niemand minder dan ‘Mister TT’, Jaap Timmer gaf een boeiende presentatie. Tijdens de DLV vond ook een bestuursverkiezing plaats en werden de aanwezige jubilarissen gehuldigd.

In Zaal Hofsteenge te Rolde kwamen 25 april 58 personen samen. Hiervan waren er 56 stemgerechtigd. De vergadering is vlot verlopen in een zeer geanimeerde sfeer.

Bij de bestuursverkiezing werd Gerard van Os herkozen als toercommissaris en namen Rein Hof en Jan Wegman afscheid, respectievelijk als voorzitter en als sportcommissaris. De plaats van Jan Wegman – meer dan 20 jaar bestuurslid – werd niet opgevuld omdat Gerrit Waterlander vorig jaar reeds als bestuurslid sport is aangetreden. Ondanks alle gedane moeite kon er bij gebrek aan een kandidaat geen nieuwe voorzitter benoemd worden ter opvolging van Rein Hof. Vice-voorzitter Ina Benthem zal daarom vanaf nu tot de volgende DLV het voorzitterschap waarnemen. In die vergadering in 2014 kan dan hopelijk een nieuwe voorzitter door de leden in Noord benoemd worden.

Na de pauze werden de aanwezige 20 jubilarissen gehuldigd en vervolgens verzorgde Jaap Timmer een boeiende presentatie over de historie van de Dutch TT en gaf daarbij een beeld wat daarbij vanaf de eerste TT in 1925 zoal gepasseerd en veranderd is. De wijze waarop je zoiets presenteert kun je als geen ander aan “Mr. TT” overlaten. Een daverend applaus was dan ook zijn deel toen hij zonder onderbreking 3 kwartier aan het woord was geweest.