Meldpunt Veilig Verkeer op eerste dag al succesvol


KNMV - 14 mei, 2013

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is op dinsdag 14 mei van start gegaan met het Meldpunt Veilig Verkeer, waar mensen een onveilige verkeerssituatie kunnen melden.

Ruim 8.000 situaties zijn al doorgegeven aan VVN en 70% van de mensen die dat hebben gedaan wil actief betrokken zijn bij het oplossen van de onveilige situaties.

Het Meldpunt Veilig Verkeer komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inzet is samen met andere overheden en maatschappelijke partners het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te dringen.

Verkeersdeelnemers beslissen mee

Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om melding maken van een onveilige verkeerssituatie: actief meedenken en -werken aan een oplossing is een belangrijk onderdeel van de werking van het meldpunt. Verkeersveiligheid raakt immers iedereen en dagelijkse weggebruikers zijn goed in staat om onveilige situaties te herkennen en gezamenlijk actie te ondernemen om verbetering aan te brengen.
 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Het gaat in Nederland, zeker vergeleken met andere landen, goed met de verkeersveiligheid. Maar dat betekent niet dat we er zijn. Veilig verkeer is een zaak van ons allemaal. Daarom ben ik ook zo blij met dit meldpunt: hiermee kunnen mensen waarschuwen voor onveilige situaties en zelf bijdragen aan verbetering. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat we elke dag veilig thuis blijven komen”.

Arjan Everink, hoofd Opleidingen van de KNMV, is ook een voorstander van het initiatief. Hij krijgt in zijn werk regelmatig te maken met onveilige verkeerssituaties voor motorrijders. “Wij ondersteunen een centraal meldpunt, omdat het voor verkeersdeelnemers vaak onduidelijk is wie de eigenaar van de weg is. Via het Meldpunt Veilig Verkeer komt een melding altijd bij de juiste partij terecht.”
 
Wil je zelf een onveilige verkeerssituatie melden? Kijk dan op http://www.meldpuntveiligverkeer.nl
 
Bron: ANP