Medische keuringen onderwerp van discussie


KNMV - 28 mei, 2013

Met enige regelmaat verschijnen de medische licentiekeuringen als vergaderpunt op de agenda van de Medische Commissie.

Daarbij wordt regelmatig de vraag gesteld of deze keuringen niet kunnen worden afgeschaft. Snellere rijders worden door leken al snel als gezond gezien en bij de langzamere klassen zien velen het nut van een keuring niet in, omdat het risico minder zou zijn. Daarnaast denken veel mensen dat bijna iedereen automatisch wordt goedgekeurd.

De praktijk laat zien dat dit niet zo is. Er worden wel degelijk aanvragers van een licentie medisch afgekeurd, maar afkeuren of goedkeuren is niet het hoofddoel van de keuring. Waar het vooral om gaat bij een sportkeuring is het ontdekken en wellicht behandelen van afwijkingen die een gevaar voor de rijder of voor de rest van het startveld kunnen zijn, of die topprestaties in de weg kunnen staan.

Bondsarts Tjerk de Ruiter is actief in de Medische Commissie en verleent regelmatig nazorg aan gecrashte rijders tijdens sportevenementen. Vanuit zijn ervaring als bondsarts weet hij op treffende wijze een aantal praktijksituaties te schetsen, die de gemiddelde leek al snel uit de droom helpen.

Onthutsend

De Ruiter: “Stel dat je een te lage suikerspiegel hebt en daardoor af en toe flauw valt. Zonder verplichte keuring mag je gewoon meedoen. Dat lijkt ideaal, totdat je je beseft dat de rest van het deelnemersveld ook zonder keuring op de motor zit. Sommigen vallen ook af en toe flauw, sommigen zien een beetje te weinig diepte, missen wat kracht of concentratie, en weer anderen hebben last van een tic. Diezelfde rijders stormen met 200 kilometer naast je op een bocht af, nemen dezelfde springbult vlák voor je, of zitten voor je als jouw groepje een bocht uitaccelereert.”

Volgens de Ruiter is een keuring essentieel en alleen maar gunstig voor de coureurs in kwestie. “De kans dat jij of een van je medesporters niet goed wordt en een ongeval veroorzaakt, wordt er een stuk kleiner door. Als je het goed beschouwt, is een bedrag van om en nabij € 100,- niet zo veel op een totale geschatte wedstrijd-jaarbegroting van €20.000, zeker als die keuring ook nog door de zorgverzekeraars betaald wordt. Veel aandoeningen zijn behandelbaar met een gerichte training, voorziening of een medicijn. Voor medicatie die op de dopinglijst staat kunnen rijders een attest van de sportarts aanvragen.”

Lees hier alle informatie over medische keuringen, doping en medicijnen nog eens rustig na.