Geen Europese APK-plicht voor motoren


KNMV - 30 mei, 2013

Met 21 stemmen voor en 19 stemmen tegen heeft de commissie
Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement vandaag bepaald dat er geen Europese APK-plicht komt voor motoren.

De KNMV is zeer verheugd met het feit dat de Europarlementariërs tegen de Europese APK-plicht voor motoren hebben gestemd. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan dit dossier. De KNMV heeft in gesprekken met Europese spelers benadrukt dat motorrijders door het voorstel van de verplichte APK onnodig extra worden belast. Het doel van het oorspronkelijke voorstel, het verbeteren van de verkeersveiligheid, wordt niet bereikt door de voorgestelde maatregelen.

Menselijk gedrag

Volgens de laatste Europese studie naar ongevallen waarbij motorvoertuigen zijn betrokken (MAIDS, 2009) blijkt dat bij slechts 0,3% van de ongevallen een technisch mankement ten oorzaak lag aan het ongeval. Nog altijd is het menselijk gedrag de hoofdoorzaak van verkeersongevallen.

Investering in motortrainingen

De KNMV blijft in gesprek met beleidsbepalers om aan te geven dat de nadruk moet liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruikers, zowel bij motorrijders als bij automobilisten en andere verkeersdeelnemers. De KNMV pleit voor meer Europees onderzoek en investeringen in trainingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.