Vertrek ROM-voorzitter


KNMV - 21 maart, 2013

Rien Pullens, voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Ordening & Milieu, heeft zijn functie neergelegd. Het KNMV-bestuur betreurt dit besluit, maar kan zich vinden in de motivatie, want vanwege het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking elders is Rien beperkt in zijn beschikbare tijd.

In 2004 trad Rien toe tot de Commissie ROM en sinds 2007 bekleedde hij de voorzittersfunctie. Het openhouden van motorsportaccommodaties was voor hem een belangrijk doel en met zijn kennis op het gebied van omgevingsrecht en handhavingsbeleid heeft hij veel clubs van advies kunnen dienen. Verder is hij de initiator geweest van belangrijke projecten binnen de KNMV, zoals de ‘Toolkit voor clubs’ en het terugbrengen van het geluid in de motocross naar 94 dBA. Met de verlaging van de geluidsnormen zijn veel clubs geholpen om hun motorsportaccommodatie open te kunnen houden. De focus van de Commissie ROM ligt nu op de benodigde vergunningen voor alle accommodaties.
 
Het bestuur van de KNMV spreekt haar dank uit aan Rien voor al zijn inspanningen die hij voor de motorsport heeft verricht en wenst hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.