Nieuwe clubs bij de KNMV


KNMV - 14 maart, 2013

Drie clubs hebben zich aangemeld als lid van onze vereniging. Dit zijn de twee toerclubs WIMA Nederland en Motortoerclub Dinkelland en de sportclub Classic Race Demo Team.

De WIMA is een landelijke vereniging voor en door motorrijdende vrouwen. Na de oprichting in America werden er in Europa ook diverse afdelingen opgericht, onder aanvoering van WIMA Amerika (Women’s International Motorcycle Association). Later werden deze afdelingen zelfstandig. Wilt u meer weten over de WIMA Nederland? Kijk dan op www.wimanederland.nl
 
Motortoerclub Dinkelland is een regionale motorvereniging uit Denekamp, ontstaan na een oproep op Facebook om een gezamelijke toertocht te gaan rijden. Na afloop werd besloten om een vereniging op te richten. Inmiddels heeft deze motorclub al 75 leden. Meer weten over de Motortoerclub Dinkelland? Kijk op www.motortoerclubdinkelland.nl.
 
Classic Race Demo Team heeft ten doel een beeld te geven van de motorwegrace-sport zoals die heeft plaatsgevonden in de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en het begin van de jaren zeventig. Het team wil dit doel ondermeer bereiken door demonstraties te geven op (straten)-circuits en door het geven van presentaties op beurzen en tentoonstellingen. Meer weten over het Classic Race Demo Team? Kijk dan op www.classicracingteam.nl