Motorrijders rijden veiliger na VRO Risico


KNMV - 25 maart, 2013

Motorrijders die een training volgen om gevaarlijke verkeerssituaties te herkennen en te voorkómen gaan – onbewust – veiliger rijden.

Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoek BikeSense van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.  De SWOV evalueerde hiervoor de zogeheten Voortgezette Rijopleiding – Risico (VRO Risico) van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging.

Bij veel voortgezette rijopleidingen of trainingen leren motorrijders vaardigheden aan om zich uit gevaarlijke verkeerssituaties te redden, zoals slippen of een noodstop of uitwijkmanoeuvre maken. Hiervan is bekend dat dit kan leiden tot zelfoverschatting en daardoor tot het nemen van meer risico’s in het verkeer. Bij de VRO Risico die de SWOV heeft geëvalueerd, trainen de deelnemers in plaats van vaardigheden echter vooral hun inzicht om gevaar te herkennen en te voorkomen.

Onbewust veiliger rijden

Voor het onderzoek is een groep motorrijders random ingedeeld in een groep die de VRO Risico wél volgde en een controlegroep, die geen training had gehad. De getrainde groep bleek, enkele maanden na de training, veiliger te rijden in een praktijkrit en beter te presteren in een gevaarherkenningstoets dan de ongetrainde groep. Opvallend hierbij was dat de getrainde groep zelf niet het idee had dat men veiliger was gaan rijden. Het gevaar van zelfoverschatting, zoals die bij andere vaardigheidstrainingen aanwezig is, lijkt hiermee afgewend.

Blijvend effect nog niet bekend

Op basis van dit onderzoek kan echter nog niet worden vastgesteld of het effect van de training blijvend zal zijn én of dit uiteindelijk ook tot minder ongevallen met motorrijders leidt. Om deze langetermijneffecten vast te kunnen stellen, zal de SWOV een vervolgonderzoek doen.

Reactie KNMV

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Rijopleidingen van de KNMV: “Wij houden ons al meer dan dertig jaar bezig met voortgezette motoropleidingen, waarmee we zelfs internationaal aanzien hebben verworven. We zijn altijd aan het kijken hoe we de motorrijder meer bewustzijn en daarmee meer plezier en veiligheid kunnen bieden. Ik zie de uitkomst van dit onderzoek dan ook als een resultaat van onze jarenlange investering die we met veel passie voor het motorrijden hebben gedaan.”

Klik hier om het BikeSense-rapport te downloaden