Commissie Europees Parlement verdeeld over invoering APK-plicht


KNMV - 19 maart, 2013

De commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement heeft op dinsdag 19 maart 2013 het conceptverslag besproken, over de Europese APK-plicht voor motoren.

Europarlementariërs vinden het belangrijk op Europees niveau te kijken hoe verkeersveiligheid kan worden vergroot. Over de manier waarop, zijn de meningen zeer verdeeld. Een aantal parlementariërs vindt het belangrijk, dat scooters en motorfietsen nu mogelijk onder een Europese standaard gaan vallen. Andere parlementariërs willen überhaupt geen wetgeving, omdat het goed geregeld is in de eigen lidstaat. Zij pleiten dan ook voor een richtlijn, zo blijft er voldoende ruimte voor lidstaten om eigen beleid te voeren.
  
Een meerderheid van de Europarlementariërs is van mening, dat historische voertuigen uitgezonderd moeten worden van de Europese APK-plicht. Hier blijft wetgeving van het eigen land voor gelden. Men is het ook eens over de frequentie en pleit voor controle na vier jaar na de datum van aankoop van het voertuig en vervolgens om de twee jaar. Tot slot vindt men, dat de controles en de reparatie van voertuigen bij hetzelfde bedrijf kan plaatsvinden. De controles moeten worden uitgevoerd door voldoende geschoolde, opgeleide inspecteurs.
 
De Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) geeft aan, dat de huidige keuringen die in Nederland plaatsvinden een zeer hoge standaard kennen. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk, dat de commissie een systeem bedenkt, dat in Nederland al prima werkt. “Motoren moeten hier kennelijk ook onder vallen, terwijl motorrijders juist veiligheid te allen tijde bewaken. De Europese Commissie moet het voorstel terug trekken”, aldus Van Dalen.
   
De Europarlementariërs kunnen tot en met 27 maart een reactie indienen op het conceptrapport. Het is de bedoeling dat in mei in de commissie over een nieuwe versie wordt gestemd. Naar verwachting zal het Europees Parlement in juni zijn standpunt ook plenair vaststellen. Daarna pas zullen de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement worden opgestart om tot een compromis te komen.