KNMV heet nieuwe Ledenraadsleden en Clubvertegenwoordigers welkom


KNMV - 07 juni, 2013

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNMV, die op dinsdag 4 juni werd gehouden in nationaal sportcentrum Papendal, zijn dertien nieuwe Ledenraadsleden benoemd. Zij komen de huidige Ledenraad versterken.

De Ledenraadsleden treden op als vertegenwoordigers voor de KNMV-leden van hun district of via de clubs. Onlangs hebben alle KNMV-leden digitaal via ‘Mijn KNMV’ of schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen. Belangstellenden voor de vacante plekken konden zich in de maanden voor de kandidaatstelling per mail of schriftelijk opgeven om mee te dingen naar een zetel. Hiertoe was een oproep geplaatst op de KNMV-website. 

De KNMV kent vijf districten, te weten Noord, Oost, Midden, West en Zuid. Voor district Noord zijn inmiddels alle vacatures vervuld, bij de overige districten zijn nog enkele zetels te verdelen, al zal dit pas doorgang vinden bij de volgende ALV, op zaterdag 14 december.

De KNMV Ledenraad komt twee keer per jaar bijeen. In november volgt er meer informatie over de volgende Ledenraadsvergadering.

De nieuwe Ledenraadsleden zijn:

 • Hans Willems
 • Ron Brummelkamp
 • Hans ter Horst
 • Ad Heijkants
 • Willem Laros
 • Rob Bakker
 • Herman Heuvink
 • Hans van Schijndel
 • Natasja Zandstra

Namens de clubs werden gekozen:

 • Erik van Duin
 • Alex Peters
 • Rinze Kats
 • Albert Reinders

De KNMV wenst de nieuwe Ledenraadsleden en Clubvertegenwoordigers veel succes.