Elektrisch motorrijden gunstig voor ondernemers


KNMV - 19 juni, 2013

Heb je een eigen bedrijf of wil je binnenkort voor jezelf beginnen? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en de belastingdienst denken met je mee.

Milieuvriendelijk ondernemen wordt door de Nederlandse overheid flink gestimuleerd. Een elektrische auto of hybride levert je een flink belastingvoordeel op, als je tenminste gebruikmaakt van de MIA- en/of de VAMIL-regeling. Omdat de regeling uitgaat van elektrische voertuigen, kun je er ook met een elektrische motorfiets gebruik van maken.

MIA en VAMIL

De code voor volledig elektrische voertuigen in de Milieulijst (van het ministerie van Infrastructuur en Mileu) is F5070, voor deze bedrijfsmiddelen mag je een combinatie toepassen van Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) en MIA (Milieu Investeringsaftrek). De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven.. Met Vamil is willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam je afschrijft, bepaal je dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. En dat kan je een aanzienlijk rente- en liquiditeitsvoordeel opleveren.

Voor Vamil is in 2013 een budget van 24 miljoen euro beschikbaar. Voor de MIA is er in 2013 zelfs 101 miljoen euro beschikbaar, omdat er ook grote investeringen (in bijvoorbeeld milieuvriendelijke techniek en machines) mee worden gestimuleerd. In principe worden de regelingen niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Sinds 1 januari 2009 is het mogelijk een deel van het budget van een opvolgend jaar aan te spreken.

Als daar reden toe is, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten werking stellen. Dit wordt onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. Indien je vóór de sluiting hebt geïnvesteerd (dus een verplichting aangaat), kun je deze kosten uiterlijk drie maanden na investeringsdatum melden.

Rekenvoorbeeld E-auto*

Uitgaande van:
Aanschafprijs: €30.000
Gemiddeld belastingtarief 24%
Gemiddeld rente- en liquiditeitsvoordeel van Vamil 3%
Netto voordeel 75% Vamil: 3% x € 30.000 = € 900
Netto voordeel 36% MIA: 36% x 24% x 30.000 = € 2.592
Totaal voordeel: € 3.492
Dit is exclusief het BPM-voordeel en eventuele andere fiscale voordelen, zoals een lagere bijtelling.

* overgenomen van de website van Agentschap NL, het orgaan dat diensten aanbiedt namens het Ministerie van Economische Zaken.

Het aanvragen van MIA en Vamil is eenvoudig. De aanvraagprocedure is volledig digitaal en verloopt via het eLoket. Bij ‘aanvragen’ kun je lezen hoe je een aanvraag kunt indienen.

Zoals in het rekenvoorbeeld hierboven al even kort werd genoemd, hoef je met een auto of motor met nul procent uitstoot (mits je deze in 2013 aanschaft) geen bijtelling te betalen gedurende zestig maanden (vijf jaar is een gebruikelijke termijn voor een leaseperiode).

*Update* Eerder berichtten wij dat in 2014 de bijtelling omhoog gaat van nul naar vier procent en dat bezitters van hybride-voertuigen een bijtellingstarief betalen van zeven procent, maar dat blijkt alleen op te gaan voor elektrische auto’s. In plaats van een vast bijtellingstarief wordt bij een motor van de zaak alleen btw over de werkelijke gebruikskosten per kilometer gerekend (zoals brandstof, onderhoud, verzekering en belasting) en moet je als ondernemer aangeven hoeveel zakelijke kilometers je met je motor rijdt en hoeveel privé. Dit verandert ook in 2014 niet en geldt zowel voor gewone als voor elektrische motorfietsen. Woon-werkverkeer telt voor de Belastingdienst overigens als privé-gebruik.

Voor een auto of motor met nul procent uitstoot hoef je bovendien tot eind 2015 geen motorrijtuigenbelasting en geen BPM te betalen.

KIA

De belastingdienst kan het zelfs nóg mooier maken: Afhankelijk van de hoogte van je investering heb je ook nog eens recht op een kleinschaligheidsaftrek (KIA). Bij een nieuwe elektrische motor (€ 2.301 t/m € 55.248) heb je als ondernemer recht op 28% belastingaftrek over het geïnvesteerde bedrag.

Klik hier voor meer informatie over de kleinschaligheidsaftrek (KIA).

NSL

Stel dat je een elektrische motortaxi wilt exploiteren, dan ligt er nog meer voordeel op je te wachten. In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is er sinds 1 oktober 2012 20 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor ondernemers die investeren in schoon transport, waarbij ook taxi’s horen. Deze regeling geldt nog tot 1 januari 2015 en is in werking gesteld door Staatssecretaris Atsma. Elektrische voertuigen kunnen profiteren van een subsidiebedrag van € 1.250 of € 3.000. Meer informatie over deze regeling vind je op www.agentschapnl.nl/sbt.

Klik hier voor meer informatie over de MIA- en VAMIL-regelingen.

Klik hier voor het leaflet elektrisch rijden 2013.

Klik hier voor de milieulijst 2013.