Afscheid Flierhuis met erelidmaatschap


KNMV - 05 juni, 2013

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNMV passeerden diverse bestuurszaken en jaarverslagen de revue en werd Henry Flierhuis benoemd tot erelid.

In zijn openingswoord gaf voorzitter Jan de Geus een overzicht van de goede financiële positie van de bond en benoemde hij een aantal successen op het gebied van opleidingen, belangenbehartiging en sport. Maar de preses verzuimde niet om een waarschuwing af te geven dat de ledengroei van de laatste jaren in 2013 zou kunnen stagneren. Als oorzaken gaf hij de economische recessie en de terugval van nieuwe kandidaten voor het motorexamen aan.

Vervolgens werden negen nieuwe leden voor de Ledenraad voorgesteld, die helaas niet allen – zonder afzegging – aanwezig waren. Nog steeds zijn er vacatures namens de districten, maar bij de clubs was zoveel animo voor de Ledenraad dat er meer kandidaten dan beschikbare zetels waren.

Na de goedkeuring van het jaarverslag 2012 en de begroting voor 2013 werd Rob de Koning in de stemcommissie benoemd. Daarna volgde bij acclamatie de herbenoemingen in het Bondsbestuur van Jan de Geus (voorzitter) en Harry van Haren (districten) en werd Henk Smit, als nieuw bestuurslid welkom geheten.

Eervol afscheid

Na twee presentaties, door Arjan Everink (opleidingen) en Wim de Vos (‘mijn KNMV’),  werd officieel afscheid genomen van Henry Flierhuis. De scheidend vicevoorzitter werd bij deze gelegenheid benoemd tot ‘Erelid van de KNMV’. Van Flierhuis is bekend dat hij het te vroeg vindt om zijn taken neer te leggen maar dat zijn reeds verlengde mandaat er statutair op zit.

Zichtbaar geëmotioneerd sprak hij in zijn dankwoord de vergadering toe en liet daarbij ook een kritische noot horen: ”Ïn de oude Ledenraad werd door sommige leden gedrag vertoond naar de voorzitter en naar anderen dat ik omschrijf als ‘onder de gordel’. Natuurlijk moet je kritisch zijn, dat hoort bij de functie, maar je moet je wel weten te gedragen. In mijn optiek wordt Koninklijke met een hoofdletter K geschreven.” Flierhuis besloot zijn speech met zijn opvolger Wim Mulder veel succes te wensen.