Uitspraken tuchtcommissie


KNMV - 23 juli, 2013

In de afgelopen periode zijn er door de Tuchtcommissie uitspraken gedaan naar aanleiding van de behandeling van een aantal zaken.

ONK Wegrace Oss – Dutch Superbikes

Tijdens de Superbike wedstrijd te Oss is AK gediskwalificeerd op grond van overschrijding van de toegestane geluidsniveau. De straf is tijdens het evenement niet opgelegd door jury. AK is hiertegen in beroep gegaan. De uitspraak van de Tuchtcommissie luidt dat de diskwalificatie ongeldig is. AK is wederom in de uitslag van de betreffende wedstrijd opgenomen.

NK pocketbikes Lelystad

GvS, SN en TS hebben elk op 27 april 2013 in verschillende klassen deelgenomen aan de NK Pocketbikes te Lelystad. Bij de nacontrole na afloop van de tweede race zijn de motoren van de rijders gecontroleerd en is speling geconstateerd tussen de boven- en onderzijde van de restrictieplaat (Technisch Reglement 2013, art. 4.7, 4e alinea). Uit het juryrapport blijkt dat de drie rijders uit de wedstrijduitslag van race 2 zijn verwijderd en dat behandeling van het protest verwezen is naar de Tuchtcommissie.
 
De diskwalificatie van de drie rijders wordt met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. De wedstrijduitslag van race 2 van de drie rijders dient te worden gecorrigeerd, zodanig dat deze komt te luiden voordat de rijders vanwege hun diskwalificatie uit de uitslag waren verwijderd.