Richtlijnen voor dragen KNMV-kleding


KNMV - 03 juli, 2013

KNMV-officials krijgen KNMV-kleding in bruikleen. Aan het dragen van deze kleding zijn wel richtlijnen verbonden.

Het KNMV-tenue heeft drie belangrijke signaalfuncties:

  1. Het laat zien dat de betreffende official dienst heeft op een (sport)evenement;
  2. De drager is herkenbaar als dienstdoende official voor deelnemers, teams, publiek en organisatoren; 
  3. Representativiteit.

Wanneer je als KNMV-vrijwilliger op een evenement dienst doet, dan is het verplicht om het KNMV-tenue te dragen. Dit geldt dus voor alle officials die op de officialslijst staan vermeld.

Alleen in functie

Het is niet toegestaan om KNMV-kleding te dragen als je in je eigen tijd een evenement bezoekt. Ook is het niet de bedoeling dat andere personen, niet bekend als vrijwilliger bij de KNMV, de officialskleding dragen. Ondanks alle goede bedoelingen: alleen in functie zijnde vrijwilligers dragen de officiële kleding.