Dopingcontrole ONK trial


KNMV - 10 juli, 2013

Tijdens de ONK trial op 13 juni jl. te Europoort, Rotterdam zijn drie deelnemers gecontroleerd op het gebruik van doping.

Gecontroleerd zijn: Michael van Tilburg, Sam Hampshire en Sjaak van Bezouw. Er zijn bij de controles geen sporen van aanwezigheid van verboden dopinggeduide stoffen of methoden aangetroffen.