Alsnog verplichte APK voor motoren

Europees Parlement in Brussel

KNMV - 02 juli, 2013 FOTO - Europees Parlement in Brussel

Ondanks het verzet van de KNMV, samen met de Europese motorrijders, een grote meerderheid van de lidstaten in de Raad en Europarlementariërs van de commissie Vervoer en Toerisme en de commissie Interne Markt komt er nu mogelijk toch een APK-plicht voor motoren.

Eerder al bij stemmingen in de commissie Vervoer en Toerisme en de commissie Interne Markt van het Europees Parlement werd de verplichte APK-keuring van motoren verworpen.

Nipte meerderheid

Ondanks de herhaaldelijke verzoeken om motorvoertuigen buiten de werkingssfeer van deze wet te plaatsen hebben de sociaaldemocraten samen met de groenen en liberalen vorige week voorafgaand aan de plenaire stemming alsnog vier amendementen ingediend om de Europese APK-plicht voor motoren weer in het voorstel op te nemen. Op dinsdag 2 juli stond het voorstel inclusief de nieuwe amendementen op de agenda voor de plenaire stemming in Straatsburg. Met een nipte meerderheid heeft het Europees Parlement nu toch voor een Europese APK-plicht gestemd.

Onderhandelingen nog niet voorbij

Het Europees Parlement gaat de komende weken onderhandelen met de Raad en de Europese Commissie. Er moet één besluit komen, dat dan gaat gelden voor alle lidstaten. De boodschap van minister Schultz van Haegen en ministers van andere lidstaten om de Europese APK-plicht voor motoren niet in te voeren en dit aan lidstaten over te laten, kan er mogelijk in de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie nog voor zorgen dat de APK-plicht alsnog van tafel gaat. Mocht er een verplichte apk voor motoren komen, dan gaat die pas in 2016 in.

Gezond verstand

Patrice Assendelft, directeur van de KNMV, laat weten “ongelooflijk boos” te zijn over de gang van zaken. “Dit is overduidelijk het werk van lobbyisten. Het gaat niet meer om de inhoud, maar om de vraag hoeveel medestanders je kunt mobiliseren. Als dit is hoe het Europese systeem werkt, dan is dat betreurenswaardig. Te veel Europese politici worden van buitenaf beïnvloed. De overkoepelende organisatie van Europese motorfietsfabrikanten ACEM is bijvoorbeeld een fervent voorstander van een APK-plicht voor motoren, omdat consumenten hierdoor vaker naar de dealer moeten. Als het daadwerkelijk zou gaan om het verbeteren van de veiligheid, zou de KNMV de eerste zijn om dit voorstel te verdedigen. In Nederland is dit echter absoluut niet van toepassing en we zullen ons dan ook met hand en tand verzetten om het gezond verstand in Europa te laten zegevieren.”

RTL Nieuws interviewde Patrice Assendelft naar aanleiding van het Europese APK-besluit. Klik hier om het nieuwsitem te bekijken.